Lättläst version saknas
Tillbaka

Utveckling från dag ett en resurs för Örebros arbetsmarknad!

Asyl-, migrations- och integrationsfonden, logotype


Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro läns projektet Utveckling från dag ett syftar till att utveckla och testa en modell som förkortar den asylsökandes väg från ansökan om uppehållstillstånd till etablering och egenförsörjning i Sverige. Det är ett viktigt arbete då genomsnittstiden för en nyanländ att få anställning i Sverige idag är cirka sju år (SCB). Den 27 september ska asylsökande som ingår i projektet besöka Scandic Grand Hotell i Örebro för att få en inblick i restaurangbranschen. Projektet finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och SV Örebro län.


Alla modeller som kan förkorta den asylsökandes tid fram till egenförsörjning måste testas. Ett utanförskap är skadligt för individens psykiska och fysiska välmående och varje person som hamnar utanför den svenska arbetsmarknaden kostar samhället mellan 10 och 15 miljoner kronor under en livslängd (Anders Wadeskog och Ingvar Nilsson, SCB-Kostnader för utanförskap).

För att förkorta den asylsökandes väg från ansökan till egenförsörjning får de asylsökande som ingår i projektet lära sig svenska, samt kunskap om det svenska samhället och om svensk arbetsmarknad.

Genom att anordna möten mellan asylsökande och arbetsgivare ökar förutsättningarna för en snabbare integration och egenförsörjning. Tidigare har inte detta skett i systematiska modeller då man inväntar permanenta uppehållstillstånd, vilket kraftigt ökar tiden för såväl SFI som individens introduktion på arbetsmarknaden.

Örebros arbetsmarknad har stora brister på arbetskraft
i ett flertal branscher, hotell- och restaurangnäringen är en av dessa

Scandic Grand hotell i Örebro är en av de arbetsgivare som har öppnat sina dörrar för nyanlända som arbetskraft. Hotellet jobbar målmedvetet för att ytterligare öka mångfalden bland de anställda.

Välkommen att delta på studiebesöket!
Vi gör inte skillnad. Det gör skillnad! Tillsammans bidrar vi till ett innanförskap samtidigt som vi möter kompetensbehoven i ett växande Örebro

Dag: Onsdag 27 september
Tid: 14.00
Plats: Scandic Grand Hotell

Kontakt
Brittinger Örenius, delprojektledare
brittinger.orenius@sv.se
070-856 38 05