Tillbaka

Utveckling från dag ett bjuder in till konferens 30 maj

Insatser under asyltiden - investeringar för individ och samhälle 

Utveckling från dag ett syftar till att förbättra asylmottagningen samt förkorta etableringstiden genom insatser under asyltiden. Projektets arbete har visat goda effekter vilket innebär sociala och ekonomiska vinster för både individ och samhälle.

Projektet finansieras av Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län och Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Under dagen presenterar vi projektet och vårt arbete från olika perspektiv. Föreläsningar blandas med seminarier och diskussioner.

  • Projektets med- och motgångar
  • Unikt samarbete med SFI Allévux
  • Hur vi förkortar etableringstiden
  • Följeforskningen utifrån ett socioekonomiskt perspektiv
  • Föreläsning om relations- och prestationssamhällen

Under dagen ingår lunch samt förmiddags- och eftermiddagsfika.

HIVE - Nikolaigatan 10 Örebro
Klockan 09:00 - 16:00

Anmäl dig
Svara senast 4 maj 

Inbjudan (PDF)

Kontaktperson:
Emelie Carlsson, kommunikatör
emelie.carlsson@sv.se
070-855 52 47