Tillbaka

Välkommen på SV Arena – Vems är skogen?

SV Arena logga              Lantbrukarnas Riksförbund, logotype               Logga Studieförbundet Vuxenskolan


Den 30 och 31 oktober bjuder Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Örebro län in till en SV Arena för att föra en offentlig dialog om äganderätt av skog och mark. I panelen finns sakkunniga representanter från Länsstyrelsen, LRF och Naturskyddsföreningen.


Den här SV Arenan har uppstått utifrån markägarnas behov av att diskutera Vems är skogen? Syftet är att få ökad förståelse för de olika parternas intresse för skog och mark, och hur ett framtida samarbete skulle kunna se ut.

– Vilka krav kan samhället ställa på privata skogsägare?

Måndag 30 oktober Lindesberg
Lindesberg Arena
Nyborgsgatan 1, Lindesberg
Lokal: Aktiviteten, 1 tr.  
Kl. 18–20
Tisdag 31 oktober Karlskoga
Karlskoga bibliotek
Kyrkbacken 9, Karlskoga
Lokal: Hörsalen
Kl. 18–20
Kontakt
Susanna Jordán
Verksamhetsutvecklare, SV Örebro län
susanna.jordan@sv.se
070-626 92 70

Inbjudan, SV Arena – Vems är skogen (pdf)


SV Arena är SV:s koncept för dialogmöten kring aktuella samhällsfrågor. Metoden har samtal och dialog i fokus.

Bildkälla: Björn Dahlgren/Johnér Bildbyrå