Tillbaka

Välkommen på SV Arena – Vems är skogen?

Den 3 april bjuder Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län in till en SV Arena för att föra en offentlig dialog om äganderätt av skog och mark. I panelen finns sakkunniga representanter från Länsstyrelsen, Naturturism, LRF och Sveaskog.

Den här SV Arenan har uppstått utifrån markägarnas behov av att diskutera Vems är skogen? Syftet är att skapa ökad förståelse för de olika parternas intresse för skog och mark, och hur ett framtida samarbete skulle kunna se ut.

             Vilka krav ska samhället kunna ställa på privata skogsägare?

När: måndag 3 april, kl. 18-20 (anmälningstiden har gått ut)
Var: Sjöängen, cafeterian, Drottning Kristinas väg 2, 696 30 Askersund

Bakgrund
SV Arena är SV:s koncept för dialogmöten kring aktuella samhällsfrågor. Metoden har samtalet och dialogen i fokus.

Ytterligare SV Arenor inom samma ämne kommer att arrangeras under hösten 2017 i Karlskoga och Lindesberg.

Kontaktperson
Susanna Jordán
Verksamhetsutvecklare SV Örebro län

070-626 92 70
susanna.jordan@sv.se

Lantbrukarnas Riksförbund, logotype        Logga Studieförbundet Vuxenskolan       SV Arena logga

 

Bildkälla: Björn Dahlgren/Johnér Bildbyrå