Lättläst version saknas
Tillbaka

Var tredje tugga vi tar är påverkad av en pollinatör

Logotyper: Biodlingsföretagarna, Länsstyrelsen i Örebro län, Lantbrukarnas Riksförbund, Biodlarna Sveriges Biodlares Riksförbund, Jordbruksverket och Studieförbundet Vuxenskolan

Välkommen på en inspirationskväll om pollinatörernas stora betydelse för vår matproduktion. Hur skulle våra matvanor se ut utan deras inverkan och vad kan vi göra för att bidra till deras fortlevnad?

Program

18.00–18.30 Fika och mingel
   
18.30 Thomas Dahl från Biodlingsföretagarna inleder
   
18.45 Föreläsare 1: Lars-Eric Andersson, vice ordförande i
  regionstyrelsen för Lantbrukarnas Riksförbund Örebro
  län
   
  Föreläsare 2: Jenny Henriksson, rådgivare Biologisk
  mångfald, vid Jordbruksverket
   
  PAUS
   
  Föreläsare 3: Hans Eriksson, fröodlare med lång
  erfarenhet av hur man planerar sin odling för att på
  bästa sätt gynna både bin och humlor
   
20.30 Yvonne Haglund från Länsstyrelsen i Örebro län
  berättar om deras verksamhet och initativ till
  pollinering/mångfald
   
  Avslut: Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län
  berättar vad SV kan erbjuda

Torsdag 18 oktober, kl. 18–21
Bra & Begagnat Kvarngatan 2, Hallsberg
Lokal: Garveriet, våning 4
Gratis, ingen anmälan
Var tredje tugga vi tar är påverkad av en pollinatör (pdf)

Kontakt
Stefan Strömgren
Verksamhetsutvecklare, SV Örebro län
stefan.stromberg@sv.se
070-644 39 12

Foto: Pollinerad respektive icke pollinerad frukost, Dennis Van Engelsdorp.