Tillbaka

Vecka 36 blir digital – En föreningsvecka inom funktionsrätt

För fjärde året i rad arrangerar Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län och samverkande föreningar inom funktionsrätt Vecka 36, en föreningsvecka för ökad kunskap, förståelse och nya möten. I år kommer Vecka 36 att genomföras med ett nytt digitalt upplägg.

Vecka 36 är ett återkommande inslag inom folkhälsa och funktionsrätt hos SV Örebro län. Veckan syftar till att hjälpa föreningar inom funktionsrätt att nå allmänheten och personal/profession med kunskap om föreningen.

Tidigare år har temaveckan bestått av korta föredrag som arrangerats av de olika föreningarna på olika platser i länet. Åhörarna har fått kunskap om olika diagnoser, anhörigskap, hjälpmedel och tagit del av personliga erfarenheter. Föreningarna har även haft utrymme att informera om sitt arbete.
Vecka 36 blir digital

På grund av rådande situation med coronavirus Covid-19 kommer Vecka 36 att genomföras med ett nytt digitalt upplägg. I år kommer SV Örebro län att livesända samtal med föreningarna som berättar om sitt arbete och hur Covid-19 har påverkat dem och deras medlemmar.

Ställ frågor till föreningarna

Inom folkbildningen är dialogen central och den som vill får gärna ställa frågor till föreningarna inför samtalen via SV Örebro läns sociala medier, eller mejla dem till Maria Östby, verksamhetsutvecklare SV Örebro län.

– Vi har förmånen att samverka med många föreningar och Vecka 36 är ett uppskattat inslag inom funktionsrätt. Under rådande omständigheter har vi valt att testa en digital lösning för att kunna sprida goda exempel och kunskap. Vi välkomnar frågor och önskar en dialog med våra tittare, säger Maria.HÅLLTIDER, LIVESÄNDNING

Länkar till livesändningarna kommer att läggas upp på sv.se/vecka36-live och under respektive event i SV Örebro läns kalender på Facebook @svorebrolan.

TISDAG 1 SEPTEMBER

11:30 AFASIHUSET
Afasihuset i Örebro är en verksamhet som drivs av Afasiföreningen i Örebro län och finansieras av Region Örebro län och Örebro kommun. Afasihuset vänder sig till vuxna personer i Örebro län med diagnosen afasi. De som kommer till Afasihuset har behov av fortsatta rehabiliteringsinsatser och/eller ett behov av att återupprätta en social gemenskap.

Representant: Lisa

14:00 AFASIFÖRENINGEN ÖREBRO LÄN
Afasiföreningen vänder sig till personer med afasi, närstående och andra som stöttar. Afasi innebär att språkcentrat i hjärnan är skadat vilket påverkar de språkliga förmågorna som att tala, förstå tal, läsa och skriva. Det kan även vara svårt att räkna.

Representant: Magnus

16:00 FÖRENINGEN FÖR PSYKIATRISKT SAMARBETE
FPS, Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro Län  är en anhörigförening som startades av föräldrar med vuxna barn inom slutenvård, öppenvårdspsykiatri och rehabilitering. Verksamheten är länsövergripande och verksam i Örebro län. Det finns stor kompetens och erfarenhet kring hur det är att leva med och stödja en närstående med psykisk ohälsa.

Representant: HenryONSDAG 2 SEPTEMBER

14:00 GLAUKOMFÖRENINGEN ÖREBRO LÄN
Glaukomföreningen vänder sig till personer med glaukom (grön starr) och anhöriga. Glaukom drabbar ögats synnerv och kan leda till bortfall på olika ställen i synfältet. Det här kan upplevas på olika sätt men man brukar beskriva det som att synen försvinner fläckvis.

Representant: Anders

16:00 SKÖLDKÖRTELFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN
Sköldkörtelförbundet i Örebro län vänder sig till personer med sköldkörtelsjukdom, deras anhöriga och övriga intresserade. Föreningen arbetar för ökad kunskap, individanpassad vård och ett friskt liv med sköldkörtelsjukdom.

Representant: Ann och Anneth

18:00 BERGSLAGENS DEMENSFÖRENING
Demensförbundet är Sveriges största anhörigorganisation för demenssjuka och anhöriga, med cirka 10 400 medlemmar. Föreningen arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga och har en unik stödverksamhet med 110 demensföreningar som arbetar ideellt runt om i landet. Bergslagens Demensförening är en av dem.

Representant: TORSDAG 3 SEPTEMBER

14:00 VILDMARKSAUTISTERNA
Vildmarksautisterna har som ändamål att främja vildmarksintresset hos personer med asperger eller liknande autismdiagnos. Föreningen har även som målsättning att sprida vetenskapligt grundad information och kunskap om autism.

Representant: Serena och SusannaKontakt

Maria Östby
Verksamhetsutvecklare
maria.ostby@sv.se
072-220 72 39Bildkälla: Mikael Svensson/Johnér Bildbyrå AB