Tillbaka

Digibok - Verktyg för samtalsstöd

Digibok är en metod för hur du kan jobba med olika verktyg och ny teknik som samtalsstöd för personer med afasi. Digibok hjälper dig som är cirkelledare att starta en studiecirkel för att tillsammans med deltagarna utvärdera olika typer av kommunikationsverktyg.

I läromaterialet hittar du en metodhandledning, modell för studiecirkeln, samt information om de två olika verktygen kommunikationsbok och den digitala kommunikationsappen för Ipad.

Digibok är baserad på den dokumentation av de erfarenheter som Studieförbundet Vuxenskolan Örebro och Afasihuset i Örebro tillskansade sig efter ett pilotprojekt i ämnet våren 2013.