Tillbaka

FIKA-projektet (slutfört)

Projektbild, FIKASV Örebro län och ABF Örebro län har fått i uppdrag av Askersunds kommun att samordna den ideella sektorn i syfte att nå hållbara långsiktiga lösningar på etablering och integration och därmed bidra till att korta etableringstiden för asylsökande.

Det lokala perspektivet är grunden för ett aktivt välkomnande av nya människor. Därför utgår projektet från den lokala bygden som får ta emot många nyanlända. Samordning med det lokala föreningslivet, lokala samhällsfunktioner och studieförbunden behövs för att skapa så optimala förutsättningar som möjligt.

-    Det känns väldigt kul och spännande! Det finns många engagerade människor i Askersunds kommun som vill hjälpa till. Jag kommer främst att ha kontakten med den ideella sektorn och inventera vilka ideella resurser som finns i kommunen, säger Jan Grounes, samordnare FIKA-projektet.

Projektets ambition är att genom nära kontakt med anläggningarna i kommunen kartlägga kompetensen hos de nyanlända för att sätta in rätt insatser vad gäller matchning av kompetens gentemot föreningsliv, utbildningssamordnare och praktikplatser.

Studiecirklar, kulturarrangemang och annan folkbildningsverksamhet kommer att erbjudas de som bor på förläggningar, men också de människor som bor i närområdet kring förläggningarna.

Projektet har även till uppgift att understödja föreningar som önskar samordning eller kontakt med andra föreningar eller myndigheter i syfte att förstärka integrationsarbetet.

Projektsamordnare
Jan Grounes
Telefon: 070-698 96 10
E-post: jan.grounes@abf.se