Tillbaka

Kulturföreningen

Kulturföreningen syftade till att utveckla det befintliga föreningslivet i Sverige, och är en unik metod med fokus på mångfald och jämställdhet i föreningslivet.

Projektet bidrog till att göra föreningslivet tillgängligt för nya medborgare och främjade ett aktivt föreningsliv.

KONTAKT
Shahla Ojagh
shahla.ojagh@sv.se 

Omslagsbild: Oleg Sibgatulin, mostphotos.com

Länsstyrelsen i Örebro län, logotype