Tillbaka

Kulturföreningen

Bakgrund
Kulturföreningen är ett projekt som syftar till att utveckla det befintliga föreningslivet i Sverige. Länsstyrelsen Örebro län medfinansierar inom ramen för tidiga insatser för asylsökande (TIA-medel) för att bidra till integration och etablering av asylsökande. 

Kulturföreningen är en unik metod med fokus på mångfald och jämställdhet i föreningslivet. Föreningens styrelse och medlemmar består av människor med olika nationaliteter och en jämn fördelning av kvinnor och män, vilket bidrar till ett samhälle präglat av öppenhet, inkludering och medmänsklighet. 

Projektet bidrar till att göra föreningslivet tillgängligt för nya medborgare och främjar ett aktivt föreningsliv. Som medlem i en förening ingår man i en social gemenskap där man blir sedd, lyssnad till och bekräftad - vilket i sin tur ökar individens egenmakt.  

Vill du engagera dig?

  • Sitt med i styrelsen
  • Delta i föreningens aktiviteter 
  • Var ledare för en aktivitet 

Kontakta gärna våra verksamhetsutvecklare för mer information!

Länsstyrelsen i Örebro län, logotype

Finansiär
TIA-medel (Tidiga Insatser för Asylsökande) Länsstyrelsen Örebro län och SV Örebro län

Tidsperiod
januari 2018 – 

Kontaktperson
Imad Roumi Farhan
Verksamhetsutvecklare
070-856 38 05
imad.roumi@sv.se 

Ihab Shaqura
Verksamhetsutvecklare
070-007 77 60
ihab.shaqura@sv.se

Startade kulturföreningar:
Kulturföreningen Björnhammaren/Pålsboda

Omslagsbild: Oleg Sibgatulin, mostphotos.com