Tillbaka

Kulturföreningen Björnhammaren/Pålsboda

Björnvillan, Björnhammaren

Bakgrund
I Björnhammaren, ett samhälle i Hallsbergs kommun, bildades kulturföreningen Björnhammaren den 14 juni 2017. Föreningen rustade upp lokalerna i huset Björnvillan och fördrev sedan sin verksamhet där. Under 2017 startade SV Örebro län utbildningar i svenska och samhällsorientering i Björnhammaren. Vidare har föreningen bland annat haft yrkesspecifika utbildningar som röj- och motorsågskörkort.   

Kulturföreningen Björnhammaren blev den sammanhållande länken mellan ortsbor, asylsökande, nyanlända och näringslivet. Vi möttes av ett stort engagemang bland såväl lokalbefolkning som asylsökande och nyanlända. I och med att asylboendet i Björnhammaren avvecklades flyttade många av föreningens medlemmar till Pålsboda och därmed drivs numera även föreningens verksamhet där.

Finansiär
TIA-medel (Tidiga Insatser för Asylsökande) Länsstyrelsen Örebro län och SV Örebro län.

Tidsperiod
juni 2017 – juni 2018