Tillbaka

Läskraft

Läskraft finansierades av Arvsfonden och pågick mellan 2009-2013 tillsammans med Centrum för lättläst, Demensförbundet, Väntjänsten, SV och landets bibliotek.

Läskraft syftade till att inspirera frivilliga och anhöriga till högläsning av lättlästa böcker för personer med demens på äldreboenden och dagverksamheter. SV Örebro län kom in i slutskeendet av projektet, och en inspirationsdag genererade projektgrupper och utbildning av högläsare i Hallsberg, Kumla och Askersund.

Detta projekt har implementerats i befintlig verksamhet under Kultur i vården.  

KONTAKT
Maria Östby
maria.ostby@sv.se