Tillbaka

Läskraft

Läskraft var ett fyrårigt Arvsfondsprojekt med avslut i augusti 2013 med Centrum för lättläst, Demensförbundet, Väntjänsten, Studieförbundet Vuxenskolan och landets bibliotek som aktörer.

Läskraft skulle inspirera frivilliga och anhöriga till högläsning av lättlästa böcker för personer med demens på äldreboenden och dagverksamheter. Örebro län kom in i slutskeendet av pågående projekt och en inspirationsdag förlagd i Örebro kommun under våren 2013 genererade till projektgrupper och utbildning av högläsare i Hallsberg, Kumla och Askersund.

Detta projekt har nu implementerats i befintlig verksamhet under rubriken Kultur i vården.