Tillbaka

Mångfaldsåret 2017

Projektbild, Mångfaldsåret
Bildkälla: Akhilesh Sharma/mostphots.com

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län vill vara en del i att göra skillnad för både individ och samhälle. Och genom projektmedel från Laxå kommun bedriver vi projektet Mångfaldsåret 2017 som syftar till att skapa förutsättningar för integration.

Vad innebär Mångfaldsåret 2017?
Under Mångfaldsåret 2017 vill SV Örebro län bidra med förutsättningar för att invånarna, och nyanlända, i Laxå kommun ska kunna träffas under ett gemensamt tema – årstider och högtider – för att bygga nya relationer och träffa andra med liknande intressen.

Projektets utgångspunkt är att människor möts och förenas genom gemensamma intressen och av att göra saker tillsammans, till exempel sjunga, dansa eller laga mat. Genom aktiviteter som utgår från årstider och högtider så som jul, påsk eller eid al-fitr, som firas i slutet av ramadan, kan mötet mellan deltagarna ge kunskap om varandras kulturer, seder, traditioner och levnadssätt i våra olika länder.

Vid planering av arrangemang under Mångfaldsåret 2017 används den Mångkulturella almanackan.

Projektledare
Stefan Strömgren
stefan.stromgren@sv.se
070-644 39 12