Lättläst version saknas
Tillbaka

Mångfaldsåret 2017

Projektbild, Mångfaldsåret
Bildkälla: Akhilesh Sharma/mostphots.com

SV Örebro län vill vara en del i att göra skillnad för både individ och samhälle. Genom projektmedel från Laxå kommun genomförde vi projektet Mångfaldsåret 2017 i syfte att skapa förutsättningar för integration.

Vad innebär Mångfaldsåret 2017?
Under Mångfaldsåret 2017 ville SV Örebro län bidra med förutsättningar för att invånarna i Laxå kommun skulle kunna träffas under ett gemensamt tema – årstider och högtider – för att bygga nya relationer och träffa andra med liknande intressen.

Projektets utgångspunkt var att människor möts och förenas genom gemensamma intressen och av att göra saker tillsammans, till exempel sjunga, dansa eller laga mat. Genom aktiviteter som utgick från årstider och högtider så som jul, påsk eller eid al-fitr, som firas i slutet av ramadan, kan mötet mellan deltagarna ge kunskap om varandras kulturer, seder, traditioner och levnadssätt i våra olika länder.

Vid planering av arrangemang under Mångfaldsåret 2017 användes den Mångkulturella almanackan.

KONTAKT
Shahla Ojagh
shahla.ojagh@sv.se