Lättläst version saknas

Vad är annan folkbildning?

"Annan folkbildningsverksamhet" är en friare och mer flexibel form av studiecirkel som ger oss möjlighet att tänka nytt, testa och utveckla ny verksamhet som inte ryms inom ordinarie cirkelverksamhet. 

Hur kommer man igång?

Vi har lång erfarenhet av att planera och genomföra olika typer av folkbildande insatser som studiecirklar, kurser, föreläsningar, musikarrangemang och mycket mer. Våra verksamhetsutvecklare har stor kunskap, och ofta egen arbetserfarenhet inom sitt verksamhetsområde. 

KONTAKTA OSS!
Hör av er och berätta om era tankar så gör vi en gemensam planering. Genom att samverka med oss får ni möjlighet att ta del av vårt breda kontaktnät och vår kunskap inom folkbildningens pedagogik och metodik, lokaler och utrustning. 

Vad kan det vara?

 • En kör med över 20 deltagare
 • Verksamhet som vänder sig till deltagare under 13 år
 • Ett enstaka tillfälle
 • Många olika träffar med olika teman
 • "Prova-på-dagar"

  – Och mycket mer! 

Checklista för "annan folkbildning"

Både när det gäller studiecirklar och "annan folkbildningsverksamhet" ska det finnas en godkänd ledare och en planering som görs tillsammans med oss på SV. Men det finns några saker som utmärker "annan folkbildningsverksamhet": 

 • Fler än 20 deltagare är tillåtet
 • Deltagarna ska vara minst sex år gammla

 • Det kan vara ett enstaka tillfälle (minst 45 minuter)
 • Fler än tre träffar i veckan är tillåtet

 • Träffarna kan vara längre än 4 studietimmar
 • Ni träffas mer än 20 studietimmar i veckan

 • En deltagarlista ska fyllas i vid varje träff, använd vår E-tjänst


KOMMENTAR

Deltagaren ska fylla minst sex år under verksamhetsåret.
En studietimme är 45 minuter.
Max 480 studietimmar per år får rapporteras.