Hälsa & välbefinnande

Vadstena kommunExistentiell hälsa för seniorer

Den existentiella hälsan handlar om hur du tänker, känner och handlar i ditt liv. God existentiell hälsa ger dig en buffert som gör det lättare att möta svårigheter, mod att anta utmaningar och större möjlighet att ta vara på livets glädjeämnen. Trots fysisk och psykisk god hälsa kan vi ibland känna oss sköra. Existentiell hälsa handlar bland annat om hur du ser på dina möjligheter i livet och på vilket sätt du hanterar kriser. Vissa människor lever med många brister men tycker ändå att livet är meningsfullt, andra har goda förutsättningar fysiskt och psykiskt men har ändå svårt att känna livsglädje.

Kostnad:
Kostnadsfritt. Deltagaren förbinder sig dock - så gott det går - att delta vid alla fem tillfällen. Om man måste utebli, meddelar man sin samtalsgruppsledare.

Grupper:
Det är sex deltagare per grupp. Ni använder er av samtalskort som utgår från åtta dimensioner av existentiell hälsa. De dimensioner som, enligt WHO:s folkhälsoundersökningar, påverkar självskattad psykisk och fysisk hälsa på ett positivt sätt.

Samtalsgruppsledare:
Samtalsgruppsledaren har gått en kurs i metod och pedagogik och är själv Seniorer med arbetslivserfarenhet från verksamheter inom vård, hälsa och omsorg.

Start:
Nya grupper startar löpande, så fort vi har fått ihop sex deltagare. Information om mer exakt tid och plats kommer när gruppen är fastställd.

Intresseanmälan:
Klicka på anmälningsknappen på den här sidan och fyll i dina uppgifter.
Alternativt, kontakta Per-Arvid Land:
mobil: 072 - 402 30 40
e-post: per-arvid.land@sv.se

Arrangemanget sker i samarbete med Vadstena kommun.
Alla personuppgifter är skyddade av GDPR. Läs mer om SVs integritetspolicy här.