Hälsa & välbefinnande, Övrigt, Musik, teater

Fiol Suzukimetod Borås

Kursinnehåll:
Ett mycket roligt och lättsamt sätt att lära sig spela fiol. En gång i veckan träffas vi och spelar, äldre och yngre barn med förälder. Det finns även möjlighet till undervisning två gånger per vecka. Under terminen brukar det genomföras en fiolkonsert. Tillsammans med vår erfarna pedagog Lars Magnusson övar vi rytmik och på gehör med Suzukimetoden.

Antal tillfällen:
Undervisningsdagar är främst fredagar men även tisdag respektive torsdag kan enligt överenskommelse göras gällande.
Fiol året är indelat i tre terminer om vardera 10 veckor. Vid början av varje termin kan nya elever erbjudas plats.
Efter -sportlovet, - sommarlovet och efter höstlovet.