Hälsa & välbefinnande

Anna-Klara Cederqvist berättar om projektet: Vägen Vidare

Vägen vidare är ett treårigt projekt som drivs av Riksförbundet Attention och
finansieras av Allmänna arvsfonden. Projektet pågår mellan 2022 och 2025

Målgrupp:
Målgruppen för projektet är ungdomar mellan 16 och 25 år som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och som befinner sig i det utanförskap som det innebär att tillhöra gruppen unga som varken arbetar eller studerar – UVAS

Det finns ca 150.000 unga som varken arbetar eller studerar och det är en siffra som håller sig över tid, oavsett strömningar i samhället. Unga med NPF är en av de grupper som är överrepresenterad, liksom utlandsfödda och unga som lider av psykisk och fysisk ohälsa. Och vi ser att lidandet i gruppen är stort, inte bara hos de unga utan även hos deras anhöriga som ofta får dra ett stort lass.

Röster från unga:
“Efter gymnasiet kändes hela tillvaron som ett stort frågetecken”
"Jag kände mej inte välkommen i livet"

Läs mer om projektet här:

https://attention.se/om-oss/vara-projekt/vagen-vidare/

Länk till ZOOM skickas några dagar innan föreläsningen

GRATIS!