Hälsa & välbefinnande

Bär du på sorg som du vill bearbeta för att komma vidare i livet?

Läker tiden alla sår?
Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Sörjande får ofta höra välmenande men missriktade kommentarer som ”Det blir snart bättre”, ”Var stark för barnens skull” och ”Livet går vidare”. En vanlig missuppfattning är att sorg är en automatisk process som sker i stadier eller faser, vilket med tiden ger läkning. Tid behövs för läkning, men det är vad man fyller tiden med som avgör om man får läkning eller inte. Bristande kunskap om sorgbearbetning är den enskilt största orsaken till att sorgen förblir obearbetad. Kursen ger dig kunskap och verktyg om hur du på ett bestående sätt kan bearbeta och förlösa din sorg.

Vad är sorg?
Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen på en förändring av något slag. Dödsfall och skilsmässor är det som oftast förknippas med sorg. Andra exempel på förluster som kan orsaka sorg är separationer, övergrepp, konflikter, förlust av tillit och trygghet, egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig. Även koncentrationssvårigheter, energiförlust och humörsvängningar kan bero på oförlöst sorg. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.

Kursupplägg
Innan kursstart rekommenderar vi att du läser boken Sorgbearbetning. Boken bekostar du själv (150 kr) och hämtas på Atma Yoga Center (Repslagargatan 19 i Arvika). Genom att läsa och reflektera kring dina gamla föreställningar om sorg förbereder du dig mentalt på kursens sorgearbete. Under kursen tar vi reda på vilka förluster som har påverkat våra liv, samt genomför de handlingar som behövs för att bearbeta och förlösa sorgen kring det som är ofullständigt. Detta varvas med föreläsningar och andra övningar för att fördjupa vår medvetenhet kring den oförlösta sorgens orsaker och dess verkan. Inledningsvis jobbar vi i helgrupp om ca 10 personer. Vi presenterar oss då kort för varandra, går igenom kursupplägget och diskuterar hur vi kan stödja varandra. När vi gör vårt individuella sorgearbete sitter vi i mindre grupper, grupper som är desamma under hela kursen. Vi lär ut en metod, ger stöd och handledning, samt erbjuder en trygg och säker miljö – men det är du som genomför ditt eget sorgearbete.

Kursen är mycket lämplig att gå för dig som arbetar i ledande ställning, då den ger konkreta verktyg för att möta människor i sorg. Det borde vara en självklarhet för personer i ledande ställning att gå en kurs som denna för att få nya verktyg och kunskaper inom området.

Kursen innehåller åtta träffar. Sex av dessa är på två timmar, två är på tre timmar.
V.12-v.21 med uppehåll v.17 och 18.

Kursledaren Morgan Kjellin har under lång tid jobbat med egen personlig utveckling och håller många kurser och utbildningar inom detta område. Är utbildad inom kris & sorgbearbetning på svenska institutet för sorgbearbetning samt som coach på coach Companion. Har lång erfarenhet från ledande positioner inom yrkeslivet.

Anmäl dig här på webben eller ring 0570-711229. För frågor angående kursen kontakta kursledare Morgan Kjellin på 0702595483.

Övriga upplysningar
Priset på kursen är 2500 kr för privatpersoner. Kurslitteratur ingår. Går du kursen via ett företag tillkommer 25 % moms.

Kursen hålls i samverkan mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Atma Yoga Center. Vi är i Atma Yoga Centers lokaler på Repslagargatan 19 i Arvika.