Hälsa & välbefinnande

Mindfulness - förmågan att vara närvarande i nuet
Ett sätt att förhålla sig till livet som motverkar oro och stress, samt lär oss hantera svårigheter och den otillfredsställelse vi ibland möter.
Mindfulness eller medveten närvaro är österländsk kunskap kombinerad med ett västerländskt synsätt. Genom träning kan vi inta en accepterade och icke dömande hållning till oss själva och livet.
Vi blir stegvis mer lyhörda för andra och mer närvarande i relationer.

Vi träffas varannan vecka

Startdatum är preliminärt och kan komma att ändras