Projekt och initiativ

Här samlar vi våra projekt och initiativ och du kan läsa mer information om projektverksamhet och uppdragsverksamhet som vi bedriver.

Mitt val

Detta är ett av de projekt vi är allra stoltast över. Mitt val är en metod som tillgängliggör röstning och politik för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Den bygger på en studiecirkel med lättläst information om hur vår demokrati fungerar och är uppbyggd.

Min säkerhet

Min Säkerhet genomför säkerhetsutbildningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Kurserna är anpassade för målgruppen och skapar en ökad trygghet och egenmakt.  

KiX Senior

Alla har rätt till en meningsfull fritid!

Studieförbundet Vuxenskolan har i arvsfondsprojektet KiX Senior tagit fram en metod för att motverka utanförskap och ensamhet i samband med pension för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF). 

 

Studiecirklarna är deltagarstyrda och låter alla utvecklas som individer. Deltagarna får träffa andra, ingå i en trygg gemenskap, blir sedda och får motivation till fritidsaktiviteter.

Aktiv förvaltning och underhåll av enskilda samt samfällda diken

Studieförbundet Vuxenskolan och LRF har fått i uppdrag av Jordbruksverket, med medel ur Landsbygdsprogrammet, för att höja kunskapen om aktivt underhåll och förvaltning för och hos landets lantbrukare och dikningsföretagare genom studiecirklar och andra aktiviteter. 

Jämställt företagande

Jämställt företagande i samverkan är ett projekt som består av fyra kurser som på olika sätt ska stötta dig som är lantbrukare inom områden som är viktiga för att stärka jämställdheten inom branschen.

Shared reading- Delad läsning

Shared Reading är en metod för högläsning i grupp som har tagits fram av The Reader Organisation i Liverpool, England, under cirka 20 års tid Shared Reading är en spännande metod för högläsning och samtal i grupp.

Metoden vidgar perspektiven på det egna livet, kan förändra självbilden till det positiva och ge en känsla av sammanhang. SV Jönköping arbetade med metoden i ett Arvsfondsprojekt 2018-2021 och erbjuder nu läsledarutbildningar för dig som själv vill arbeta med metoden.

Fast care of folkbildningen

Projektet Care of Folkbildningen är ett projekt som syftar till att stärka ukrainska flyktingars ställning på den svenska arbetsmarknaden och skapa social delaktighet i samhället och på så sätt öka möjligheterna till egen försörjning. Projektet ägs av Folkbildningsrådet och medfinansieras av Europeiska socialfonden. I projektet medverkar 34 folkhögskolor och 4 studieförbund – däribland Studieförbundet Vuxenskolan. Projektet pågår 1 oktober 2023 till 31 mars 2024.