Lita på Sverige

Lita på Sverige är en filmserie i flera delar som tagits fram för att lyfta frågor som rör Sverige, svenskhet och olika funktioner och myndigheter i det svenska samhället. Vi möter människor som berättar om sjukvården, familjelivet, utbildningsväsendet, rättspraxis, normer, arbetsliv och språk. Filmerna kan användas vid språkcaféer, i samband med samhällsintroduktion eller drivas som studiecirkel. Filmerna riktar sig till personer som befinner sig i asylprocess, men kan även användas inom etableringsprogrammen. Varje film är 7-10 minuter lång och finns textade på svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska. Filmerna har finansierats via Länsstyrelsen i Västra Götaland med stöd av statsbidrag.

OBS: Vill du ha filmen textad? Tryck på “knappen” UNDERTEXTER.

 • Trailer för filmserien "Lita på Sverige".

  Denna trailer är ett smakprov på innehållet i filmserien "Lita på Sverige". Filmerna kan användas vid språkcirklar, som en hel studiecirkel eller visas som en del i samhällsinformation. Filmerna riktar sig främst till personer i asylprocess, men för samtal kring för människor i etableringsprocess.

 • Första filmen lyfter funderingar om "Svenskhet"

  1. Första filmen i serien lyfter funderingar om "Svenskhet". Normer, värden, historia, livsstil, familjeband och vad som nu förenar oss som lever i Sverige.

 • Andra filmen lyfter frågor om "familjelivet"

  2. Andra filmen i filmserien lyfter frågor om "familjelivet" i Sverige. Hur organiseras vardagslivet i familjer? Hur fördelas ansvaret i ett partnerskap? Hur fungerar tvåförsörjarnormen? Vad är förskolans roll? Vad bestämmer föräldrar respektive barnen i en familj? .

 • Tredje filmen lyfter frågor om lärande

  3. Tredje filmen i serien lyfter frågor om lärande och undervisning i svensk grundskola samt lärande på SFI. Filmen lyfter även frågor om eftergymnasial utbildning och etablering.

 • Fjärde filmen handlar om olika vägar till arbete

  4.Fjärde filmen i serien handlar om olika vägar till arbete; arbetsförmedlingens roll, om vikten av egen drivkraft och om förutsättningar att skaffa jobb som asylsökande eller nyanländ.

 • I femte filmen möter du sjukvården

  5. I femte filmen möter du representanter för sjukvården, både primärvård och akutvård samt tandvård som förklarar var du kan vända dig vid olika typer av hälsoproblem. Filmen tar även upp vilka rättigheter du har till hälsoundersökningar och tolk.

 • Sjätte filmen tar ett grepp om rättsväsendet

  6. Sjätte filmen i serien tar ett grepp om svenskt rättsväsende, lag och ordning och lyfter även medias påverkan på vår bild av hur vårt samhälle fungerar och ser ut.

 • Sjunde filmen handlar om trygghetssystemet

  7. Sjunde filmen handlar om trygghetssystemet och lyfter fram de myndigheter som syftar till att trygga vår tillvaro såsom socialtjänst, försäkringskassa och arbetsförmedling - om livet av någon anledning är tufft.

Civilsamhället

 • Åttonde filmen pratar vi om civilsamhället

 • Nionde filmen handlar om funktionsrätt

Filmerna är framtagna för att väcka tankar och starta samtal kring funktioner, fenomen och myndigheter i Sverige. Filmerna fick namnet ”Lita på Sverige”, men för att kunna ”lita på” och känna tillit behöver man först förstå hur samhället fungerar. Till filmerna finns ett enkelt studiematerial för att driva och leda samtal i studiecirkelform eller som språkcafé.

Projektledning: Marielle Peterson, projektledare SV Väst, samt foto och klipp: Nadim Elazzeh frilansfotograf.

Vill du komma i kontakt med filmteamet, kontakta: marielle.peterson@sv.se