Funktionsrätt

En av våra viktigaste målgrupper är individer inom området FUNKTIONSRÄTT. Det handlar om personer som lever med olika funktionsvariationer eller funktionshinder.

För dem och deras anhöriga bedriver vi en bred folkbildningsverksamhet runtom i Gävleborgs län - med studiecirklar, kurser, kultur och föreningsliv.

Vi samarbetar med flera stora organisationer såsom t.ex. FUB, Hjärnkoll, Afasiföreningen och Demensföreningen. Tillsammans med dem bedriver vi inte bara folkbildande aktiviteter och informationskampanjer – utan även ett stort och viktigt intressepolitiskt arbete med målgruppen i fokus.

Vill du veta mer om denna verksamhet? Välkommen att kontakta oss.

Ansvariga verksamhetsutvecklare: 

Camilla Lucchesi 026-456 17 91 ● camilla.lucchesi@sv.se

Cathrin Persson 0271-77 18 92 ● cathrin.persson@sv.se