Studiematerial för cirklar och samtalsgrupper

Questions for the Heart är ett klassiskt tärningsspel med spelplan, fyra spelpjäser samt frågekort. Antal deltagare: 3-4 personer.

I det här spelet uppmuntras vi att svara på olika frågor om oss själva. Frågorna är indelade i fyra områden:

  • Dina tankar om...
  • Din relation till dig
  • Din kropp och själ
  • Din omgivning

Spelet kan spelas om och om igen. Du väljer själv hur djupa svar du vill ge.
Spelet passar bra till en mindre grupp där man samtalar om livet och viktiga frågor. Om gruppen är större kan man spela i lag och svara på frågorna tillsammans i laget.

 


Samtalskort med bilder är ett populärt och användbart material för olika syften.

Det är 64 kort med fina färgbilder på ena sidan och frågor om existentiell hälsa på andra sidan. 
Korten kan bland annat användas som stöd för samtal om existentiell hälsa eller som inspirerande bilder att tänka och prata kring.
Bilderna kan också användas för att minnas och få igång ett samtal.