Hälsa & välbefinnande, Funktionsnedsättning

Är du mellan 20-30 år, har fått eller är under utredning för en NPF diagnos och vill träffas i en liten
grupp ledd av en lugn och trygg ledare med mycket erfarenhet?

Bildskapande samtal handlar om att under lättsamma former måla på ett givet tema för att sedan
samtala om vad som kommit fram i bilderna. Inga bakgrundskunskaper behövs, vi fokuserar på
personlig utveckling och kreativitet. Vi träffas sex gånger under hösten. Då vi vill ha en liten grupp är platserna begränsade. Kursen är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, Attention Jönköping och Bräcke diakoni. Varmt välkommen!

MATERIAL
Allt material vi behöver finns på plats.

LEDARE
Annika Åkerström

BRA ATT VETA
• Inga förkunskaper krävs
• Vi skickar kallelse/faktura inför kursstarten via e-post
• Vi förbehåller oss rätten att ställa in/flytta fram kursen om vi inte får tillräckligt med anmälda deltagare

FRÅGOR?
Kontakta verksamhetsutvecklare Molly Gassberger
molly.gassberger@sv.se 0704 31 39 08