Hälsa & välbefinnande

Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg inbjuder till en kurs (två halvdagar, 21 nov och 5 dec 2023 kl 13.00-16.30) för dig som är intresserad av att bli samtalsledare och starta en samtalsgrupp där du bor.

Tankar om kursen för blivande samtalsledare
Vi behöver prata om saker. Viktiga saker som hör till livet, åldrandet, ensamhet och tillsammanshet, men också om vad som händer i samtiden och omvärlden. Samtalsgrupper är ett sätt att engagera och inspirera deltagarna till delaktighet och utveckling.

I en samtalsgrupp lär vi känna oss själva och andra bättre. Lära oss nytt och kanske ändra en åsikt. Samtal handlar om dialog. Att hitta en bra balans mellan att lyssna aktivt, ställa frågor och att prata. Och samtala gör man tillsammans där alla känner delaktighet och kan och vill bidra.

Vi kommer att gå igenom olika teman som har med samtal att göra. Du får med dig verktyg för att kunna skapa ett gott samtalsklimat. Och vi kommer att öva mycket praktiskt. 

Kursledare
Maria Ståhl, Växjö.

Bra att veta
Kostnadsfritt deltagande - utbildningen ingår som en del av Möjlighetsprojektet (SV, SPF och Socialstyrelsen) och projektet svarar för din deltagaravgift. Begränsat antal deltagare - först till kvarn...