Hälsa & välbefinnande

Det är lätt att fastna i gamla vanor och mönster. Syftet med den här workshoppen är därför att ge dig möjlighet att upptäcka nya sidor av dig själv och på så vis kunna vidga och fördjupa din självkänsla.

KURSINNEHÅLL
Att vara kreativ förknippas ofta med hantverk och konstnärskap och andra skapande verksamheter. Men den kreativa förmågan är något vi kan ha nytta av när vi vill förändra saker i vårt liv som vi upptäckt inte gagnar oss längre. Kreativitet handlar om att våga tänka i nya banor så att vi kan upptäcka nya möjligheter inom oss själva, viket bidrar till en ökad självkänsla. Välkommen till en spännande workshop där vi genom varsamma kroppsmedvetenhetsövningar lockar fram en ny sida av vår kreativitet.

FÖRKUNSKAP
Inga förkunskaper krävs.

KURSLEDARE
Eva Moberg, fysioterapeut, psykoterapeut samt Feldenkraispedagog och författare till boken ”Återta balansen, låt tanke, känsla och kropp bli sams när du är stressad” är specialiserad på stressutlösta tillstånd och har mött patienter i behandling i mer än 30 år. Med en bakgrund som lärare på Fysioterapiutbildningen vid Lunds universitet,är hon en uppskattad föreläsare, både nationellt och internationellt. www.evamoberg.com

VIKTIG INFORMATION
Ta med handduk, yogamatta,filt, mjuka och varma kläder, vattenflaska.