FOLKHÄLSA

Vi arrangerar studiecirklar, kurser, föreläsningar och samtalsgrupper i Örebro län. Vi erbjuder bland annat verksamhet inom anhörigstöd och arbetar för att motverka ofrivillig ensamhet. Genom Kultur i vården får länets äldreboenden ta del av högläsning, sång och musik. 

KONTAKTA OSS OM DU VILL VETA MER!

Anhörigstöd

Anhörigas insatser är avgörande för att äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning ska få den vård och omsorg de behöver. Anhöriga finns i alla åldrar och det är viktigt att få stöd och kunskap.

 • Samtalsgrupper
 • Studiecirklar och kurser
 • Föreläsningar

LÄS MER

Gemenskap

Närmare 14 procent av Sveriges befolkning upplever ensamhet på ett sätt som påverkar hälsan negativt. Upplevelsen av ensamhet finns i alla åldrar och vi verkar för att på olika sätt främja social gemenskap. Vi växer i mötet med andra!

 • Telefonlinje mot ensamhet
 • Sociala promenader
 • Goddag Goddag. Vi knackar på!

LÄS MER

Hälsofrämjande aktiviteter och nätverk

Det finns många olika sätt att stärka sin hälsa. Vi berikas av erfarenheter, kunskap och gemenskap i mötet med andra. Genom föredrag, litteratur och erfarenhetsutbyte får vi verktyg och kunskap för att förbättra vår hälsa.

 • Föreläsningar
 • Kurser och studiecirklar
 • Nätverk: Mitt barn vill inte gå till skolan

LÄS MER

Kultur i vården

Kultur i vården vänder sig till äldre och till personer med demenssjukdom. Med hjälp av musik, högläsning och bildvisning väcks minnen och gemenskap på Vård- och omsorgsboenden, trygghetsbostäder och äldreboenden i Örebro län.

 • Högläsning
 • Bildvisning
 • Musiklyssning
  …och en och annan dans!

LÄS MER

Våga vara digital

Blir du lite nervös när du får en inbjudan till ett digitalt möte? Vi erbjuder studiecirklar och kurser för att bidra till digital trygghet. Gå en kurs du med och upptäck nya vägar till kunskap, möten och gemenskap.

 • Bli trygg att delta digitalt
 • Utöka dina sociala kontaktvägar
 • Ta steget!

LÄS MER

Relaterade artiklar

 • Sociala promenader, Hallsberg

  Våra sociala promenader kommer tillbaka i höst, Hallsberg. Start tisdag 17 augusti.

  Läs mer
 • Parkinson, mat och digitala möten

  Genom digitalt stöd och stark samverkan anordnade vi och Parkinson Örebro län två uppskattade digitala tillfällen via Zoom.

  Läs mer
 • Höstens anhöriggrupper, FPS

  För dig som står nära någon som lever med psykisk ohälsa, start i september. I samverkan med FPS och SV Örebro län.

  Läs mer
 • PEPdag på fritidsgården KUBEN

  Pernilla och Maria har varit på fritidsgården KUBEN och pratat om hur vi kan peppa ungdomar att hitta glädjen i rörelse!

  Läs mer
 • Frigörande dans online!

  Gunilla Liljerås, dansinspiratör, kontaktade SV för att ta sin danskurs online. Nu erbjuder vi ytterligare två tillfällen!

  Läs mer