FOLKHÄLSA

Vi verkar för social gemenskap och möjlighet till livslångt lärande. Vi vill bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 

KONTAKTA OSS OM DU VILL VETA MER, DELTA ELLER ENGAGERA DIG PÅ ANNAT SÄTT

Anhörigstöd

Anhörigas insatser är avgörande för att äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning ska få den vård och omsorg de behöver. Anhöriga finns i alla åldrar och det är viktigt att de får stöd och kunskap.

LÄS MER

Ensamhet

Närmare 14 procent av Sveriges befolkning upplever ensamhet på ett sätt som påverkar hälsan negativt. Upplevelsen av ensamhet finns i alla åldrar och vi verkar för att på olika sätt främja sociala samvaro.

LÄS MER

Hälsofrämjande aktiviteter

Det finns många olika sätt att stärka sin hälsa. Genom möten med andra berikas vi av erfarenheter, kunskap och gemenskap. Genom föredrag, litteratur och erfarenhetsutbyte får vi verktyg och kunskap för att förbättra och utveckla vår hälsa.

LÄS MER

Kultur i vården

Kultur i vården vänder sig till äldre och till personer med demenssjukdom. Med hjälp av musik, högläsning och bildvisning väcks minnen och gemenskap – värdefulla tillfällen som berikar och stimulerar olika sinnen för ökad livskvalité och hälsa. 

LÄS MER

Våga vara digital

Den digitala sfären har fått ett än större utrymme i vår vardag i och med pandemin som ledde till en snabb och omfattande digitalisering. Att hantera digitala tjänster/verktyg och att våga och kunna koppla upp sig i ett videosamtal bidrar till egenmakt och inkludering – vilket gynnar hälsan. 

LÄS MER

MER INFORMATION