Folkhälsa

Att ha en meningsfull tillvaro och ingå i en social gemenskap är viktigt för folkhälsan. Vi vill bidra till individens fysiska och psykiska hälsa. Vi vill bidra till att minska ofrivillig ensamhet och bidra till glädje och välmående. 

Sidan är under konstruktion, mer info kommer. Du hittar vår nuvarande sida om folkhälsa här. 

Social samvaro och gemenskap

Mer info…

LÄS MER

Kultur i vården

Mer info kommer… 

– Högläsning
– Musiken
– Kan även erbjuda annat, ex. God dag

Föreläsningar för ökad kunskap

Mer info…

LÄS MER

Bli mer digital

Mer info kommer…

Verksamhet

Mer info kommer…

LÄS MER