FUNKTIONSRÄTT

Hos oss får du delta i studiecirklar och föreläsningar som bygger på folkbildningens pedagogik; tillgänglig, inbjudande och med dina behov i fokus. I vår verksamhet får du ökad kunskap och social gemenskap på samma gång!

Mitt val 2022

Mitt val, en studiecirkel om demokrati, politik och samhällsfrågor för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

VARFÖR?
Vi har ett demokratiskt problem! Forskning har visat att valdeltagandet för personer med intellektuell funktionsnedsättning är lågt. Det beror på fler olika faktorer; dålig tillgänglighet, svårt språk och begränsad tillgång till lättläst information. 

  • Tillgänglighet i röstlokalerna.
  • Politikerna använder ett svårt språk.
  • Väldigt lite material finns som Lättläst.  

LÄS MER OM MITT VAL

Nyskapande

Vi har lång erfarenhet av folkbildningsverksamhet tillsammans med människor som har olika förutsättningar och individuella behov. Vi har utvecklat och drivit spännande projekt för att fylla de luckor som vi har upptäckt.

SV KULTURCOLLEGE
Visste du att vi har tagit fram och testat en tvåårig utbildning, SV Kulturcollege, för personer med intellektuell funktionsnedsättning?

ILLUSTRATION: Hectornado

Rättigheter

SV har genom åren utvecklat många lättlästa material och anpassade studiecirklar för att fler ska få tillgång till samhällsviktig information och hälsofrämjande kunskap. 

MITT VAL
En studiecirkel som syftar till ökad kunskap om demokrati, de politiska partierna och valen i Sverige. 

FRITID
En studiecirkel med "Må bra tema" för dig med intellektuell funktionsnedsättning.  

VÅR FRAMTID
En studiecirkel och ett material som synliggör de 17 globala målen för hållbar utveckling. 

MIN SÄKERHET
En säkerhetsutbildning med tematräffar om bland annat brandsäkerhet, personlig säkerhet och första hjälpen. Läs mer på SV Jönköpings län (projektägare). 

Samverkan

TILLSAMMANS BLIR VI STARKA!
Vi samverkar sedan länge med en rad föreningar som syftar till ökad kunskap och stöd för personer med olika diagnoser och för deras anhöriga. 

ALLA HAR RÄTT TILL KULTUR OCH BILDNING!
Under åren har vi drivit ett intressepolitiskt arbete för att synliggöra och säkra alla människors rätt till kultur och bildning. 

TILL FÖRENINGSUTVECKLING