Vi arbetar för att stärka individens rättigheter

Vi vill ge alla människor möjlighet till ett livslångt lärande. Med en bredd av ämnen och en anpassad pedagogik erbjuder vi verksamhet som ger individen förutsättningar till personlig utveckling.

SV:s verksamhet för personer med funktionsnedsättning vilar på en värdegrund om alla människors lika värde och rätt till full delaktighet i samhället, och FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi gör skillnad genom att ge människor möjlighet att delta utifrån individuella förutsättningar. På så sätt främjar vi en ökad inkludering i kulturlivet och i vårt demokratiska samhälle.

UNDER 2019 VILL SV ÖREBRO LÄN

 • Stärka individens inflytande och välbefinnande genom olika folkbildningsinsatser
 • Samverka med berörda aktörer inom offentlig och ideell sektor i syfte att möta behov och utveckla nya arbetssätt
 • Arbeta med kunskapshöjande insatser för en större förståelse och ett bättre bemötande av målgruppen
 • Skapa förutsättningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning att studera vidare med hjälp av modellen SV Kulturcollege

  Bildkälla: Cultura Creative/Johnér Bildbyrå AB

Funktionsrätt SV Örebro län

 • Min Säkerhet

  Säkerhetsutbildningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). 

  Läs mer
 • Studiematerial

  Studieförbundet Vuxenskolan har både nationell och lokal erfarenhet av att utveckla studiematerial tillsammans med våra föreningar...

  Läs mer
 • Kontakta oss

  Kontakta oss om du har några frågor eller om du vill bli cirkelledare inom funktionsrätt.

  Läs mer
 • FRITID

  FRITID är en ny ungdomsverksamhet för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning.

  Läs mer
 • Föreningar

  SV Örebro län samverkar med en rad olika intresseföreningar inom funktionsrätt.

  Läs mer
 • Anhörigstöd

  SV Örebro län har ett bra samarbete med det kommunala anhörigstödet i flera kommuner.

  Läs mer
 • Kultur i vården

  Kultur i vården verkar på länets äldreboenden.

  Läs mer
 • Vild Vacker Vuxen

  Vild Vacker Vuxen vänder sig till dig med utvecklingsstörning och/eller autismspektrum.

  Läs mer
 • Läs mer