FUNKTIONSRÄTT

Vi vill ge alla människor möjlighet att lära sig nya saker, skapa nya sociala kontakter och vara delaktiga i samhället. Vi verkar för ökade kunskaper och möjligheter hos individen, något som främjar god hälsa och ökad egenmakt.

Nyskapande

Vi har en lång erfarenhet av folkbildningsverksamhet tillsammans med människor som har olika förutsättningar och individuella behov. Vi har utvecklat och drivit spännande projekt för att fylla de luckor som vi har upptäckt.

– Visste du att vi bland annat har tagit fram och testat en tvåårig utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning, som heter SV Kulturcollege?

Rättigheter

SV har genom åren utvecklat många lättlästa material och anpassade studiecirklar för att fler ska få tillgång till samhällsviktig information och hälsofrämjande kunskap. 

MITT VAL
En studiecirkel som syftar till ökad kunskap om demokrati, de politiska partierna och valen i Sverige. 

FRITID
En studiecirkel med "Må bra tema" för dig med intellektuell funktionsnedsättning.  

VÅR FRAMTID
En studiecirkel och ett material som synliggör de 17 globala målen för hållbar utveckling. 

MIN SÄKERHET
En säkerhetsutbildning med tematräffar om bland annat brandsäkerhet, personlig säkerhet och första hjälpen. Läs mer på SV Jönköpings län (projektägare). 

Samverkan

Vi samverkar sedan länge med en rad föreningar som syftar till ökad kunskap och stöd för personer med olika diagnoser och för deras anhöriga.

  • Vi använder folkbildningens pedagogik med studiecirklar och föreläsningar för att bidra med ökad kunskap och främja social gemenskap för deltagarna.

  • Utöver folkbildande aktiviteter har SV genom åren drivit ett intressepolitiskt arbete för att synliggöra och säkra alla människors rätt till kultur och bildning.

Kontakt

Kontakta oss om du vill delta, har idéer och önskemål kring folkbildningsverksamhet inom funktionsrätt, eller om du vill samverka. 

MARIA ÖSTBY
Verksamhetsutvecklare
maria.ostby@sv.se 
072-220 72 39