Studiematerial

Studieförbundet Vuxenskolan har både nationell och lokal erfarenhet av att utveckla studiematerial tillsammans med våra föreningar utifrån deras behov. Studiematerialen är bra vägledning för en studiecirkel och är oftast skrivna på ett lättförståeligt språk. De går att använda både i sin helhet och som inspiration.

Exempel på material ser du här nedan. Kontakta oss om du saknar något, detta är ett axplock av de studiematerial vi arbetar med.

Hälsokörkortet - förbättra hälsan på ett lustfyllt sätt
Materialet är uppbyggt på tio tematräffar, där kost, motion, kultur, estetik, mental hälsa, vila och avspänning är ämnen som berörs. Grundidén är att förbättra hälsan på ett lustfyllt och vardagsnära sätt, utan pekpinnar och tillrättavisande.Mitt Val - öka kunskapen om demokrati och politik

Materialet med tillhörande handledning har tagits fram i samverkan med FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) och dåvarande Centrum för Lättläst. Mitt Val syftar till att möjliggöra valdeltagande för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Studiematerialet används i studiecirkelform med tillhörande diskussion med politiska företrädare. Det kan användas i anslutning till valår men även mellan valen för att öka kunskap om demokratiska processer och politik.

- Det är bra att lära sig saker man inte kan. Mitt val gör att man blir mer medveten om vad som finns i Sverige, vad som finns att rösta på och hur man gör, säger Göran Tingström, som varit med i studiecirklar förut och nu är cirkelledare och föreläsare.

Leva Som Svensson - få koll på lagen om stöd och service (LSS)

LSS - leva som Svensson är ett initiativ från FUBs LSS-kommitté. Medlemmar med egen funktionsnedsättning saknar ofta redskap för att kunna förstå den lag som i många delar styr deras liv. Leva som Svensson är ett material för att kunna tillgodogöra sig kunskap om LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Materialet har ett språk och pedagogik som utgår från att deltagarna själva intellektuell funktionsnedsättning.  Demokrati i studiecirkel genom verkstads- och bostadsklubbar

Syftet med en klubb är att människor med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna påverka sin vardag. Genom att deltagarna själva utformar innehåll och frågeställningar i samråd, ges alla möjlighet att vara delaktiga. Målet är att alla ska få sin röst hörd och känna att de kan förändra och förbättra sin tillvaro för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.Alla kan surfa - lär dig surfa på mobil och surfplatta

Studiematerialet Alla kan surfa har tagits fram i samarbete mellan Demensförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan och Myndigheten för delaktighet.

Materialet är medvetet utformat på ett grundläggande, strukturerat och enkelt sätt och är tänkt att användas i en studiecirkel. Den nya kunskapen kan där provas och diskuteras med andra deltagare. Cirkelledaren kan svara på frågor och hjälpa deltagarna att använda sin surfplatta och smartphone efter sina egna förmågor, önskemål och prioriteringar.Att slippa göra resan ensam - samtalsgrupp för personer med demensdiagnos

Demensförbundet tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan har utvecklat en modell för samtalsgrupper med personer i yrkesverksam ålder som nyligen fått en demensdiagnos och är tidigt i sin sjukdom. Lundagårdsprojektet var ett 3-årigt projekt som möjliggjordes via stöd av Allmänna arvsfonden. Kapitlen i studiematerialet "Att slippa göra resan ensam" bygger på de samtalsämnen som varit angelägna och som ofta återkommit i samtalsgrupperna.

Balansmodellen - för personer med bipolär sjukdom och/eller depression

Balansmodellen är grundad på erfarenheter av deltagande och ledande av
självhjälpsgrupper för personer med diagnosen bipolär sjukdom och
depression samt ledande av separata anhöriggrupper. Modellen är
utvecklad och dokumenterad av föreningen Balans Uppsala, Jan Friberg-metodiker i förändringsprocesser och Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala.Samarbete kring anhöriggrupper

SV erbjuder kommuner, organisationer och övriga aktörer samarbete kring anhöriggrupper. Här presenteras våra material i serien Lyfta tillsammans som tagits fram i samarbete med Gävle kommuns anhörigstöd.

Lyfta tillsammans - uppskattad samtalsguide som tillsammans med citatkort används i anhörig- och personalgrupper. Ledarmaterial. Ej diagnosbundet.

Lyfta tillsammans för hållbar anhörig - Fortsättning på Lyfta tillsammans. Indelat i olika aktuella teman för anhöriga i syfte att bli en hållbar anhörig. Ej diagnosbundet.

Lyfta tillsammans för återhämtning - Studiematerialet vänder sig till dig som är anhörig till någon person mer psykisk ohälsa.

För mer information kontakta oss på 019-611 94 80.