Hälsa & välbefinnande

I maj erbjöd vi en solig återhämtningsdag på Ängsö, nu väljer vi ett nytt naturreservat att lära känna lite närmare.
Eva Solhäll och Lena Bergquist skapar plats för medveten vila och inspirerande möten mellan människor. Under dagen delar de med sig av metoder för stresshantering, återhämtning och reflektion. Vi provar bland annat på skogsbad, mindfulness och samtal utifrån samtalskorten Frön till livsmod och livsglädje.

Eva Solhäll och Lena Bergquist skapar plats för medveten vila i naturen och inspirerande möten mellan människor. Under dagen delar de med sig av metoder för stresshantering, återhämtning, mindfulness, vila och reflektion.
Eva är sjuksköterska och skapare av den uppskattade hälsoträdgården Färingtuna hälsoträdgård på Ekerö och Lena Bergquist är samtalsterapeut och coach i lösningsfokuserat förhållningssätt. Båda är utbildade i naturunderstödd terapi på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

Plats: Stadsnära Naturområde nära Mälaren i Västerås kommun (Björnön, Ängsö eller Asköviken) (deltagarna tar med sig egen lunch och kaffe/te). Vi bjuder på något till förmiddagsfika och eftermiddagsfika.
Mer information ges av lena.bergquist@sv.se