Intellektuell funktionsnedsättning

Kultur i olika former, metoder för bättre hälsa, egenmakt, delaktighet och deltagande i val. Vi samarbetar bland annat med FUB, Inre Ringen och Svenska Downföreningen. Här finns även en del studiematerial för anhöriga och gode män som har direkt koppling till målgruppen.

Kunnig, engagerad och tillgänglig för gode män, föräldrar och anhöriga

Det finns en plan för träffar i en studiecirkel
om FUB:s rapport Kunnig, engagerad och tillgänglig.
Rapporten finns på lättläst svenska och inläst i Daisy-format.
Den publicerades år 2021.  

LSS - Leva som Svensson

FUB har startat en kampanj som heter Återta LSS, eftersom många får nej när de söker om stöd enligt LSS och många stöd har blivit sämre.  Det här studiematerialet är en del av den kampanjen. Materialet ska ge er alla en kunskap om LSS. FUB vill att alla medlemmar ska ha en god kunskap om LSS. Alla ska veta sina rättigheter enligt LSS.  

Exempel på studiematerial

Cirkus Gränslös

Cirkus Gränslös är en studiecirkel för personer med intellektuell funktionsnedsättning inom Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm. 

Min säkerhet

Min Säkerhet genomför säkerhetsutbildningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Kurserna är anpassade för målgruppen och skapar en ökad trygghet och egenmakt. 

DansVariation

DansVariation är inkluderande dans och ledarskap för personer med intellektuell funktionsvariation. Ur ett folkhälsoperspektiv ger DansVariarion fler möjligheter till fysisk aktivitet som bygger på rörelseglädje, kroppskännedom och personligt uttryck.

KiX Senior

KiX Senior är en metod för att motverka utanförskap och ensamhet i samband med pension för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Lättläst om - Det är ditt liv

”Det är ditt liv” handlar om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.  Man får veta mera om sina rättigheter och skyldigheter.  Vad kan man göra för att få det man har rätt till?   

Min mening

Studiecirkeln har till syfte att öka förståelsen och kunskapen om hur man med alternativa och kompletterande kommunikationsformer kan öka möjligheten till medbestämmande och kommunikation för personer med funktionsnedsättningar.  

Nya hälsokörkortet

Nya Hälsoskörkortet är en grundläggande studiecirkel inom Hälsa och den är speciellt anpassad för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

Välkommen till vår vardag

SV samarbetar med Svenska Downföreningen. De tog fram tre filmer om Down syndrom i ett Arvsfondsprojekt. Dessa är bra diskussionsunderlag att bygga en studiecirkel kring. 

TAKK och Vi vill TAKKA

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK, även kallat Teckenkommunikation, används tillsammans med hörande personer som har nedsatt kommunikationeförmåga. Det talade språket förtydligas med tecken.

Du äger ditt ja och ditt nej

Studiecirkeln handlar om att öka kunskapen och självförtroendet så man vågar säga ja och nej när man själv känner att det känns rätt. De olika tematräffarna inbjuder till att utforska vad man  tycker om och inte tycker om och att våga stå för det.

Alla får en kick av Kix

I KiX vill vi ge ungdomar med en funktionsnedsättning något som för många andra är naturligt.  KiX-ungdomarna skapar själva ett brett utbud av fritidsaktiviteter som är öppna för alla ungdomar och som genomförs på deras villkor och av deras eget val. De  blir delaktiga som individer och projektet skapar kreativitet och självständighet. 

Så här påverkar du samhället

En handbok i aktivism för personer med intellektuell funktionsnedsättning  

Mitt val

Genom Mitt val ges personer med intellektuell funktionsnedsättning möjlighet att i en studiecirkel lära sig om valet. Via ett politikerseminarium med lokala politiker kan de ställa sina frågor och få svar; på ett begripligt sätt. Syftet med studiecirkeln är att fler ska lära sig om demokrati, partierna och valet, få möjlighet att göra sin röst hörd och slutligen delta i valet.  

Musik i studiecirkel

Den här handledningen bygger på många cirkelledares erfarenheter och vänder sig till dig som är eller ska bli cirkelledare i musik med deltagare med kognitiva, neuropsykiatriska, psykiska funktionsnedsättningar, demens eller afasi.