Samtalsledarutbildning fördjupning – Compassion-fokuserad träning i individuella samtal och gruppsam

Om kursen

Studiematerial: Vi utgår bland annat från boken Compassion-fokuserad terapi (Christina Andersson och Sofia Viotti) och Samtalskort när livet utmanar (Cecilia Melder och Lena Bergquist). Vi provar också övningar som kan genomföras i individuella samtal och gruppsamtal. Det kan vara bra att ha boken, men det går också bra utan, studiematerial mejlas till varje studietillfälle. Samtalskort när livet utmanar går att beställa av Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 021-128085.

Bakgrund: I samtalsledarmodellen vi använder till Samtalskort när livet utmanar – Livsmod, livsglädje, livsmening - om existentiell hälsa - har vi ett förhållningssätt som syftar till att stärka deltagarnas självmedkänsla. Känslan av att vilja sig själv väl ökar deltagarnas möjligheter att göra hjälpsamma val utifrån handlingskortens frågor: Vad kan du göra för att närma dig förändringar du skulle må bra av? Vad behöver du för att kunna närma dig dessa förändringar?

Kursplanering: Vi går igenom samtalsledarmodellen Dialogorienteringskvadranten och de förhållningsätt vi använder som ledare: salutogent, lösningsfokuserat och compassion-fokuserat. Vi fördjupar oss sedan i compassion-fokuserat ledarskap.

Vi går bland annat igenom:
• Vårt förhållningssätt till varandra i gruppen – ramar som kan stärka självmedkänsla och självkänsla.
• Bemötande i ord och handling som kan stärka deltagarnas vilja och motivation att göra hjälpsamma livsval.
• Compassion-övningar som kan användas i enskilda samtal och gruppsamtal.
• Hur man kan anpassa arbetet med stärkt självmedkänsla till de målgrupper som deltagarna i kursen arbetar med.

Har du frågor, mejla gärna lena.bergquist@sv.se eller kontakta Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 021-128085.

Det finns möjlighet att betala med Klarna.

Startdatum:

2024-10-09

Tid:

14:00 - 16:15

Antal tillfällen:

3

Veckodag:

Ons

Lediga platser:

Arrangemangsnr:

72897

Plats:

Distans

1 540 SEK

Hitta hit

Har du några frågor?

Kontakta SV Västmanland