Tillbaka

Intellektuell funktionsnedsättning

Kultur i olika former, metoder för bättre hälsa, egenmakt, delaktighet och deltagande i val. Vi samarbetar bland annat med FUB, Inre Ringen och Svenska Downföreningen. Här finns även en del studiematerial för anhöriga och gode män som har direkt koppling till målgruppen. 

Kunnig, engagerad och tillgänglig för gode män, föräldrar och anhöriga

Det finns en plan för träffar i en studiecirkel
om FUB:s rapport Kunnig, engagerad och tillgänglig.
Rapporten finns på lättläst svenska och inläst i Daisy-format.
Den publicerades år 2021.  

Läs mer här

Lättläst om - Det är ditt liv

”Det är ditt liv” handlar om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.  

I denna ledarhandledning finns hjälp till dig som ledare.  

Handledningens första del handlar om: förberedelser, cirkelledarens roll och råd och tips till studiecirkeln.  

Sedan kommer bilder med text som i materialet som deltagarna får.  

 

Läs mer

LSS - Leva som Svensson

FUB har startat en kampanj som heter Återta LSS, eftersom många får nej när de söker om stöd enligt LSS och många stöd har blivit sämre. 

Det här studiematerialet är en del av den kampanjen. Materialet ska ge er alla en kunskap om LSS. 

FUB vill att alla medlemmar ska ha en god kunskap om LSS. Alla ska veta sina rättigheter enligt LSS.  

Läs mer

Min mening

Studiecirkeln har till syfte att öka förståelsen och kunskapen om hur man med alternativa och kompletterande kommunikationsformer kan öka möjligheten till medbestämmande och kommunikation för personer med funktionsnedsättningar.  

Som god man eller förvaltare har man till uppgift att ta tillvara på sin huvudmans intressen och så långt det är möjligt stödja den enskilde att fatta egna beslut om sitt liv. Genom denna studiecirkel är förhoppningen att deltagarna skall finna fler verktyg att utföra denna uppgift på bästa sätt.  

Läs mer

Nya hälsokörkortet

Nya Hälsoskörkortet är en grundläggande studiecirkel inom Hälsa och den är speciellt anpassad för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
 

Läs mer

Musik i studiecirkel

Den här handledningen bygger på många cirkelledares erfarenheter och vänder sig till dig som är eller ska bli cirkelledare i musik med deltagare med kognitiva, neuropsykiatriska, psykiska funktionsnedsättningar, demens eller afasi. 

Läs mer

Mitt val

Genom Mitt val ges personer med intellektuell funktionsnedsättning möjlighet att i en studiecirkel lära sig om valet. Via ett politikerseminarium med lokala politiker kan de ställa sina frågor och få svar; på ett begripligt sätt. Syftet med studiecirkeln är att fler ska lära sig om demokrati, partierna och valet, få möjlighet att göra sin röst hörd och slutligen delta i valet.  

Läs mer

TAKK och Vi vill TAKKA

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK, även kallat Teckenkommunikation, används tillsammans med hörande personer som har nedsatt kommunikationeförmåga. Det talade språket förtydligas med tecken.

Läs mer

Välkommen till vår vardag

SV samarbetar med Svenska Downföreningen. De tog fram tre filmer om Down syndrom i ett Arvsfondsprojekt. Dessa är bra diskussionsunderlag att bygga en studiecirkel kring. 

Läs mer

Verkstads och bostadsklubb

En verkstadsklubb är en studiecirkel med demokratiska förtecken. Den  leds av en utbildad cirkelledare som inte är personal. I många fall har  deltagarna det gemensamt att de arbetar på samma dagliga verksamhet.  

Läs mer

Du äger ditt ja och ditt nej

Studiecirkeln handlar om att öka kunskapen och självförtroendet så man vågar säga ja och nej när man själv känner att det känns rätt. De olika tematräffarna inbjuder till att utforska vad man  tycker om och inte tycker om och att våga stå för det.

Läs mer

Vår framtid

Hållbarhet är något som berör oss alla. Om vi inte får en hållbar värld kan ingen av oss leva ett bra liv. Varken nu eller i framtiden. Tillsammans kan vi skapa en mer hållbar värld. Det finns många sätt att göra det på. Det viktigaste är att påverka på något sätt. Du bestämmer själv hur du vill påverka. Det kan vara något litet eller det kan vara något stort.   

Läs mer