Lättläst

Du äger ditt ja och ditt nej

Studiecirkeln ökar kunskapen och självförtroendet
så att deltagaren vågar säga ja när det känns rätt
och vågar säga nej när det känns rätt.
Deltagarna får undersöka vad de tycker om
och vad de inte tycker om
De får lära sig att säga vad de tycker!

Vi lär oss om vad lagen säger om de rättigheter
och skyldigheter vi har mot varandra.
Vi pratar om ämnen
som vi inte är så vana att prata om.
Vi är nyfikna
och det är ok att tycka olika!

Kursmaterialet finns för olika grupper.
Det finns ett material för tjejer
och ett material för killar.

Studiecirkeln har 7 eller 8 träffar.
Varje träff har ett tema:  

  1. Så här vill vi ha det i vår grupp
    eller på vår arbetsplats
  2. Nätkompisar och sociala medier
  3. Min kropp
  4. Droger
  5. Brott och straff
  6. Vara ihop, om relationer
  7. Våld i nära relationer
  8. Sammanfattning och utvärdering

När studiecirkeln är slut
kan ni fortsätta med Snack-grupper
med både killar och tjejer.
Ni kan ha Snack-grupperna också
som studiecirkel.

Det är bara utbildade cirkelledare
som får leda studiecirkeln
Du äger ditt ja och ditt nej.

Du kan få mer information om studiecirkeln
av Madeleine Svärd och Anette Forssander.
De har gjort materialet
och arbetar på SV Jönköping.

Om du inte är SV-medarbetare,
kontakta din lokala SV-avdelning
för samarbete om studiecirkeln.


Bearbetning till lättläst svenska: Ulla Bohman