Tillbaka

Kunnig, engagerad och tillgänglig för gode män, föräldrar och anhöriga

Det finns en plan för träffar i en studiecirkel
om FUB:s rapport Kunnig, engagerad och tillgänglig.
Rapporten finns på lättläst svenska och inläst i Daisy-format.
Den publicerades år 2021.  

Rapporten handlar om vilka erfarenheter
FUB:s medlemmar har av gode män och förvaltare
och om de regler som finns idag för ställföreträdare.
Ställföreträdare är ett annat ord för gode män och förvaltare.

Studiecirkeln är för personer som har en ställföreträdare.

Tanken med studiecirkeln är
att deltagarna ska lära sig mer om FUB:s rapport.
Studiecirkeln ska också hjälpa deltagarna
att bättre kunna säga vad som fungerar bra
och vad som fungerar dåligt i kontakten med sina gode män.

 

Tips:

 • Det finns säkert en bra ledare för denna cirkel
  i den lokala FUB-föreningen.

 • Ställföreträdare är en mycket viktig fråga för FUB
  och deras medlemmar.

 • Kunskap om FUB-rapporten är ett bra sätt
  att hjälpa personer som har ställföreträdare
  att säga vad de tycker.
  Ta därför chansen och ordna denna studiecirkel!