Tillbaka

Lättläst om - Det är ditt liv

”Det är ditt liv” handlar om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.  Man får veta mera om sina rättigheter och skyldigheter.  Vad kan man göra för att få det man har rätt till?   

I denna ledarhandledning finns hjälp till dig som ledare.  Handledningens första del handlar om:  förberedelser, cirkelledarens roll och  råd och tips till studiecirkeln.  

Sedan kommer bilder med text  som i materialet som deltagarna får.   

Men i denna handledning finns mer information  om varje avsnitt som du kan läsa.  Här finns frågor ni kan prata om.  Välj dem som ni tycker är intressanta.  Ni kan göra egna frågor.  
 

Studiecirkeln ”Det är ditt liv” är uppdelad på nio träffar  och varje träff är två timmar.  

Ni kan ha färre eller fler träffar om ni vill.  Det viktiga är att ni pratar om era upplevelser   och delar med er av era tankar.  

Lärandet händer när ni pratar med varandra.  Ta vara på synpunkter från deltagarna.   Vill ni prata särskilt mycket om något så kan ni göra det.  

Ni kan bjuda in gäster som kan svara på era frågor.  Ni kan göra studiebesök och intervjuer med personer  som ni vill prata med.   

 

Studieförbundet Vuxenskolans medarbetare hittar studiemateriahär  

och handledning här  

och lättläst handledning här 

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete.
Hitta din lokalavdelning 
här.