Tillbaka

LSS - Leva som Svensson

LSS är Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  och ger rättigheter till vissa stöd.  

FUB har startat en kampanj som heter Återta LSS, eftersom många får nej när de söker om stöd enligt LSS och många stöd har blivit sämre. Det här studiematerialet är en del av den kampanjen. 

Materialet ska ge er alla en kunskap om LSS. FUB vill att alla medlemmar ska ha en god kunskap om LSS. Alla ska veta sina rättigheter enligt LSS.   

Vi kan tillsammans samtala om och diskutera vad LSS är i studiecirklar. De olika stöden i LSS kallas för insatser.  

Vilka insatser finns i LSS? 
Vad krävs för att få en insats? 
Hur gör du om du inte är nöjd med en insats? 

I en studiecirkel berättar vi för varandra och lyssnar. Tillsammans bildar vi ett nätverk så att vi kan hjälpa varandra. Vi kan också komma på vem vi kan kontakta för att få hjälp.  

Det finns förslag på när ni kan bjuda in en gäst till er studiecirkel.  

Boken För din skull, för min skull eller för skams skull? Om LSS och bemötande” har Barbro Lewin skrivit. Det är en bra bok att läsa för cirkelledaren men den är inte skriven på lättläst svenska, 

Det här studiematerialet är lättläst och skrivet för alla. 

En del av tankarna i boken finns i det här studiematerialet.   

Studiematerialet handlar om LSS, Lagen om stöd och service  för vissa funktionshindrade. Riksdagen beslutade om lagen år 1993 så den har funnits i 20 år.  

  

Studieförbundet Vuxenskolans medarbetare hittar studiemateriahär  

och handledning här  

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete. Hitta din lokalavdelning här.