Lättläst

LSS - Leva som Svensson

FUB har startat en kampanj som heter Återta LSS.
LSS är Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Lagen ger rätt till vissa stöd.

FUB har startat kampanjen
för att många får nej
när de söker om stöd enligt LSS.
Många stöd har också blivit sämre.
Det här studiematerialet
är en del av kampanjen.

Materialet ska ge mer kunskap om LSS.
FUB vill att alla medlemmar
ska ha en god kunskap om LSS.
Alla ska veta sina rättigheter enligt LSS.

Vi kan tillsammans i studiecirkeln
samtala om och diskutera
vad LSS är i studiecirklar.
De olika stöden i LSS kallas för insatser.

Vilka insatser finns i LSS?
Vad krävs för att få en insats?
Hur gör du om du inte är nöjd med en insats?

I en studiecirkel berättar vi för varandra och lyssnar.
Tillsammans bildar vi ett nätverk
så att vi kan hjälpa varandra.
Vi kan också prata tillsammans om
vem vi kan kontakta för att få hjälp.

Barbro Lewin har skrivit boken
”För din skull, för min skull eller
för skams skull? Om LSS och bemötande”
Det är en bra bok att läsa för cirkelledaren
men den är inte skriven på lättläst svenska,

Studiematerialet är på lättläst svenska
och skrivet för alla.
En del av tankarna i boken finns i studiematerialet.

Riksdagen bestämde om Lagen om stöd och service
för vissa funktionshindrade år 1993.

Om du inte är SV-medarbetare,
kontakta din lokala SV-avdelning
för samarbete om studiecirkeln.

Hitta din lokalavdelning här:

Bearbetning till lättläst svenska: Ulla Bohman