Tillbaka

Min mening

Studiecirkeln har till syfte att öka förståelsen och kunskapen om hur man med alternativa och kompletterande kommunikationsformer kan öka möjligheten till medbestämmande och kommunikation för personer med funktionsnedsättningar.  

Som god man eller förvaltare har man till uppgift att ta tillvara på sin huvudmans intressen och så långt det är möjligt stödja den enskilde att fatta egna beslut om sitt liv. Genom denna studiecirkel är förhoppningen att deltagarna skall finna fler verktyg att utföra denna uppgift på bästa sätt.  
 
Studiecirkeln Min mening ger gode män och förvaltare möjligheten: 

Att utvecklas genom att få möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter kring personer med funktionsnedsättningar som har behov av ställföreträdare, framöver kallade huvudmän.

Att inspirera till fler sätt och nya idéer utifrån den kunskap som finns kring Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) 

Att få kunskap om de rättigheter som huvudmännen har.  

Att lära sig att hitta och använda sig av redan förvärvad kunskap. 

Att få tillgång till redskap och metoder som kan underlätta i kontakten mellan huvudman och ställföreträdare.   

Läs mer

 • Lättläst KiX

  Att ta ansvar och bli aktiva deltagare är några av målen för dem som är med i Studieförbundet Vuxenskolans...

  Läs mer
 • KiX

  Att ta ansvar och bli aktiva deltagare är några av målen för dem som är med i Studieförbundet Vuxenskolans (SV) projekt KiX i...

  Läs mer
 • Mitt val

  Här hittar du sidan på Lättläst Genom Mitt val ges personer med intellektuell funktionsnedsättning möjlighet...

  Läs mer
 • Du skulle sagt så här, ministern!

  Ylva Bjelle är statsvetare och journalist. I januari i år hade hon manus klart för Studieförbundet Vuxenskolans (SV) satsning på kampanjen...

  Läs mer
 • Mitt val

  Mitt val gör nu internationell succé! Våren 2019 mottog Studieförbundet Vuxenskolan en internationell utmärkelse för ”best practice”...

  Läs mer
 • Lättläst om - Det är ditt liv

  ”Det är ditt liv” handlar om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.   Man får veta mera om sina rättigheter och skyldigheter.  ...

  Läs mer
 • LSS - Leva som Svensson

  Här hittar du sidan på Lättläst LSS är Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  och...

  Läs mer
 • Verkstads och bostadsklubb

  Här hittar du sidan på lättläst Vad är en verkstadsklubb? En verkstadsklubb är en studiecirkel med...

  Läs mer
 • Du äger ditt ja och ditt nej

  Här hittar du sidan på lättläst Studiecirkeln handlar om att öka kunskapen och självförtroendet...

  Läs mer
 • Dansvariation - rörelseglädje

  I SV-projektet ”På Egna Ben” ska danscoacher med intellektuell funktionsnedsättning ges möjlighet att leda andra i...

  Läs mer