Tillbaka

Mitt val

Genom Mitt val ges personer med intellektuell funktionsnedsättning möjlighet att i en studiecirkel lära sig om valet. Via ett politikerseminarium med lokala politiker kan de ställa sina frågor och få svar; på ett begripligt sätt. Syftet med studiecirkeln är att fler ska lära sig om demokrati, partierna och valet, få möjlighet att göra sin röst hörd och slutligen delta i valet.

Målgrupp för denna studiecirkel är personer som vill ha eller behöver lättläst information. Studiematerialet är skrivet på lättläst svenska och anpassat med bildstöd och/eller inläst för den som behöver. Även handledningsmaterialet finns på lättläst och som inläst material. Studiematerialet handlar om hur vår demokrati fungerar, hur det går till att rösta och metoder för att ta reda på vad partierna vill åstadkomma med sin politik.

Studiecirklarna är deltagarstyrda då deltagarna påverkar innehållet i studiecirkeln utifrån sina egna frågor och intressen. I studiecirkeln lär deltagarna tillsammans med och av varandra.

Studiematerialets avsnitt leder fram till en valdiskussion mellan partierna, där deltagarna ställer de frågor de vill ha svar på, som formulerats under studiecirkelns gång. Den här valdiskussionen är till för att så många som möjligt ska få svar på sina politiska frågor. De kan handla om en lokal eller nationell fråga. Möjlighet finns för de politiska företrädarna att innan valdiskussionen få lära sig ”lättpratat” och konkreta tips om hur göra kvällen lättförståelig för målgruppen.

Studiecirklarna leds av cirkelledare som ansvarar för den demokratiska processen. Handledningsmaterialet har konkreta tips för cirkelledaren och studiecirkeln. Den första delen handlar om förberedelser, cirkelledarens roll och pedagogiska tips. Den andra delen utgörs av samma studiematerial som deltagarna får, men varje träff har ett försättsblad med handledningsinstruktion till cirkelledaren.

Även själva studiecirkeln är en träning i demokrati och är uppdelad på 7 tillfällen a 3 studietimmar.

Studiecirkeln träffas med fördel på en särskild veckodag och tid.

Avsnitt 1 tar upp vad en demokrati är, hur den fungerar och varför du ska rösta.

Avsnitt 2 handlar om hur val till Europaparlamentet går till; vad EU och Europaparlamentet är och hur man går till väga för att rösta i EU-valet.

Avsnitt 3 behandlar kommunval; vad en kommun är och vad kommundemokrati innebär. Avsnittet tar upp vilka som får rösta i kommunvalet.

Avsnitt 4 handlar om val till landstinget; vad ett landsting är, vad landstingsdemokrati är samt vilka som får rösta i landstingsvalet.

Avsnitt 5 rör val till riksdagen och här går man igenom vad riksdagen och regering är och gör, vilka som får rösta i riksdagsvalet samt hur valet går till.

Avsnitt 6 heter Att vara med och bestämma och handlar om de politiska valen, hur det går till på valdagen och andra sätt som finns att påverka. Deltagarna får träna praktiskt på att debattera och att rösta i ett rollspel. Detta avsnitt tar upp hur en lokal politikerdiskussion kommer att gå till och här fångas alla frågor upp som gruppen vill ställa till de inbjudna politikerna.

Avsnitt 7 heter Så här tycker vi och handlar om att göra sin röst hörd. Här konstateras att deltagarna ställs inför olika valsituationer genom hela livet och för att kunna välja måste det finnas tydlig information om vad jag kan välja emellan och hur jag kan välja. Om den informationen inte finns, måste jag våga säga till och kanske säga ifrån. Här konstateras att alla är lika viktiga för att demokratin ska fungera. Gruppen summerar vad de arbetat med och utvärderar studiecirkeln. Valresultatet gås igenom och diskuteras och gruppen pratar om hur många som röstade.

Fakta
Utöver studiematerialet använder studiecirkeln: Valmyndigheten; som har information på lättläst svenska om val och om hur det går till att rösta. www.val.se

Nyhetstidningen 8 Sidor vars tidning kommer en gång i veckan.
Varje vardag kan du läsa lättlästa nyheter på tidningens webbsida. www.8sidor.se

Alla Väljare – görs av Nyhetstidningen 8 Sidor. www.allavaljare.se

Partiernas egna webbsidor samt på regeringens, riksdagens och kommunens lättlästa information

Artiklar i den egna lokaltidningen

Lättlästa böcker.

 

SV-medarbetare hittar studiematerial, handledningar, informations och övningsmaterial på en specialsajt på SVs Sharepoint.
Den heter Mitt val nationellt via förbundskansliet och du hittar den här

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete. Hitta din lokalavdelning här