Tillbaka

Lättläst - Musik i studiecirkel

Den här handledningen är för dig som är
eller ska bli cirkelledare i musik
för deltagare med kognitiva, neuropsykiatriska,
psykiska funktionsnedsättningar, demens eller afasi.

Det finns många olika musikcirklar.
Den här handledningen hjälper dig
att använda den musik du kan
och att välja musik som passar gruppen.
Deltagarna i din cirkel ska få lära sig
att göra musik på olika sätt.

Du och dina deltagare bestämmer tillsammans
hur ni ska använda handledningen.
Ni ska välja det ni tycker är roligt
och utvecklande att göra.

Studieförbundet Vuxenskolans medarbetare
hittar studieplanen här.

Om du inte är SV-medarbetare,
kontakta din lokala SV-avdelning
för samarbete om studiecirkeln.

Hitta din lokalavdelning här.

Bearbetning till lättläst svenska: Ulla Bohman