Tillbaka

TAKK och Vi vill TAKKA

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK, även kallat Teckenkommunikation, används tillsammans med hörande personer som har nedsatt kommunikationeförmåga. Det talade språket förtydligas med tecken.

Vi vill TAKKA är SVs nya material, avsett för barn i förskoleåldern. Materialet och tillhörande handledning är producerat av SV Stockholm med medel från Arvsfonden.

Studiematerial i TAKK för unga vuxna och äldre heter Tecken förstås (grundbok) med tillhörande teckenordlista Tecken till hands, detta material finns både för nybörjare och som fortsättning.

Studieförbundet Vuxenskolans medarbetare beställer studiematerialet och handledningen hos SV Stockholm på stockholm@sv.se, tel 08-679 03 70

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete.
Hitta din lokalavdelning här

Läs mer

 • Musik i studiecirkel

  Den här handledningen bygger på många cirkelledares erfarenheter och vänder sig till dig som är eller...

  Läs mer
 • Existensiell hälsa

  Vi är många som någon gång i livet har tappat fotfästet. Ofta händer det när vi ställs inför...

  Läs mer
 • Välkommen till vår vardag

  I filmserien Välkommen till vår vardag!  visar och berättar elva personer med Downs syndrom och deras familjer om sitt...

  Läs mer
 • Välkommen till vår vardag

  SV samarbetar med Svenska Downföreningen. De tog fram tre filmer om Down syndrom i ett Arvsfondsprojekt. Dessa är bra diskussionsunderlag...

  Läs mer
 • Du äger ditt ja och ditt nej

  Studiecirkeln handlar om att öka kunskapen och självförtroendet så man vågar säga ja och nej när...

  Läs mer
 • När jag inte längre är med

  Studiecirkeln När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden har tagits...

  Läs mer
 • Samhällsguiden - föräldrar till barn med...

  Många föräldrar har gett uttryck för hur svårt det är att få en...

  Läs mer
 • Egen styrka

  Egen styrka var ett treårigt projekt (2013 - 2016) inom Riksförbundet Attention och som bekostades av Allmänna...

  Läs mer
 • Balansmodellen

  Balansmodellen är ett studiematerial för självhjälpsgrupper för personer med bipolär sjukdom. Tack...

  Läs mer
 • Attentions föräldracirkel

  Det är är ett handledningsmaterial för dig som ska leda en studiecirkel för föräldrar med...

  Läs mer