Tillbaka

TAKK och Vi vill TAKKA

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK, även kallat Teckenkommunikation, används tillsammans med hörande personer som har nedsatt kommunikationeförmåga. Det talade språket förtydligas med tecken.

Vi vill TAKKA är SVs nya material, avsett för barn i förskoleåldern. Materialet och tillhörande handledning är producerat av SV Stockholm med medel från Arvsfonden.

Studieförbundet Vuxenskolans medarbetare beställer studiematerialet och handledningen hos SV Stockholm på stockholm@sv.se, tel 08-679 03 70

Studiematerial i TAKK för unga vuxna och äldre heter Tecken förstås (grundbok) med tillhörande teckenordlista Tecken till hands, detta material finns både för nybörjare och som fortsättning.

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete. Hitta din lokalavdelning här