Tillbaka

Vår framtid

Hållbarhet är något som berör oss alla. Om vi inte får en hållbar värld kan ingen av oss leva ett bra liv. Varken nu eller i framtiden. Tillsammans kan vi skapa en mer hållbar värld. Det finns många sätt att göra det på. Det viktigaste är att påverka på något sätt. Du bestämmer själv hur du vill påverka. Det kan vara något litet eller det kan vara något stort.   

Det här studiematerialet är uppbyggt för fem träffar där deltagarna lär sig om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. De globala målen handlar bland annat om hälsa, klimat, utbildning, rent vatten och mat.  Inför varje träff finns det en film att titta på.  

 Har du frågor om materialet kan du kontakta lundabygden@sv.se .