Tillbaka

Verkstads och bostadsklubb

Vad är en verkstadsklubb?

En verkstadsklubb är en studiecirkel med demokratiska förtecken. Den leds av en utbildad cirkelledare som inte är personal. I många fall har deltagarna det gemensamt att de arbetar på samma dagliga verksamhet.

Man brukar träffas en gång i veckan. En verkstadsklubb ger möjlighet till 

delaktighet, medbestämmande och demokratisk träning och kan jämföras med ett personalmöte.

 

Vad är en bostadsklubb?

En bostadsklubb är också en studiecirkel med demokratiska förtecken.

Den leds av en utbildad cirkelledare som inte är personal. Det deltagarna

har gemensamt är att de bor i gruppbostad eller liknande bostadsform.

I cirkeln kommer deltagarna från olika bostäder i närområdet och alla

känner inte varandra sedan tidigare.

Klubbens sammankomster äger rum efter arbetstid i en lokal utanför

bostaden och det krävs därför aktivt stöd från personal. För att vardagen

i övrigt ska fungera brukar man träffas mer sällan än varje vecka, var

tredje vecka har fungerat bra. Bostadsklubbar är en väg till ökad delaktighet, medbestämmande och demokratisk träning för hyresgäster i gruppbostäder.

 

Studieförbundet Vuxenskolans medarbetare hittar studiehandledningen här 

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete.
Hitta din lokalavdelning här