Lättläst

Verkstads och bostadsklubb

Vad är en verkstadsklubb?

En verkstadsklubb är en studiecirkel.
En utbildad cirkelledare leder verkstadsklubben
och ledaren är inte personal.
Deltagarna arbetar ofta på samma
dagliga verksamhet.

Verkstadsklubben träffas en gång i veckan.
Det är som ett personalmöte
där alla får vara med och bestämma
och träna på demokrati.

Vad är en bostadsklubb?

En bostadsklubb är också en studiecirkel.
En utbildad cirkelledare leder bostadsklubben
och ledaren är inte personal.
Deltagarna bor ofta i gruppbostad till exempel.
De känner inte varandra innan cirkeln
men de bor ofta ganska nära varandra.

Bostadklubben träffas ungefär var tredje vecka.
Träffarna är efter arbetstid
i en lokal som inte är bostaden.
Deltagarna behöver därför stöd från personal.

Bostadsklubben är en bra träning i demokrati
för den som bor i en gruppbostad eller annan bostad.
Alla får vara med och bestämma.

Om du inte är SV-medarbetare,
kontakta din lokala SV-avdelning
för samarbete om studiecirkeln.
Hitta din lokalavdelning här

Bearbetning till lättläst svenska: Ulla Bohman