Funktionsnedsättning

TECKEN SOM STÖD/TAKK
Tecken som stöd är en kommunikationshjälp för hörselskadade, för personer med språkstörning eller utvecklingsstörning men också en hjälp för barns inlärning av svenska. Tecken som stöd är positivt för barns kognitiva utveckling men det är också otroligt roligt!
TAKK = Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation