Vår verksamhet

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet.

SV Kalmar län har verksamhet i länets alla kommuner och vi når varje år ca 16 000 människor i Kalmar län med studiecirklar och kurser.