Vår verksamhet

SV i Kalmar län erbjuder

  • folkbildnings- och utbildningsverksamhet till allmänheten och de grupper samt organisationer som vi samarbetar med.
  • mötesplatser för att skapa engagemang i angelägna samhällsfrågor.