Samarbeta med oss!

Vad kan man göra i en studiecirkel?
Allt möjligt. Ditt intresse - folkbildning i studiecirkel.


Exempel på studiecirklar
Dans - böcker - oljemålning - språk - spela i band - konsthistoria - göra film - trädgårdsodling - design.


Vad är en studiecirkel?
• Tre eller flera som träffas regelbundet för att lära sig tillsammans.
• Personer med ett gemensamt intresse.


Vad är ett kulturarrangemang?
• Föreläsning, teater, sång musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning, eller utställning som framförs eller visas för publik.
• Minst 5 personer


Varför ska vi starta en studiecirkel?
• Ni får stöd och coachning från Vuxenskolan.
• Ledarutbildning utan kostnad.
• Lokaler
• Gemenskap
• Studiecirkelformen ger struktur åt era träffar.
• Att ni samlas är en viktig del av samhället – föreningar och studiecirklar är en del av demokratin.


Hur startar vi en studiecirkel eller ett kulturarrangemang?
Prata med oss! Ni får registrera er och beskriva vad ni vill göra i er studiecirkel eller på ert kulturarrangemang.


Välkomna!

Hör av dig:

kalmarlan@sv.se

0771-20 20 70