INTEGRATION

Vi arbetar för att bidra till en snabbare etablering som sker på individens villkor. Vi erbjuder gratis kurser, studiecirklar och föreläsningar i svenska och samhällskunskap, samt kompletterande sfi. Vi vänder oss till asylsökande, nyanlända och utrikesfödda i Örebro län. 

Snabbare etablering

För en snabbare etablering behövs insatser och stöd som utgår från individens kompetens och förutsättningar. Vår metod utgår från folkbildningens pedagogik som bygger på frivillighet och ett gemensamt lärande. Individen får stort utrymme och kan påverka kursens innehåll tillsammans med övriga deltagare och kursledare.

Kurser i svenska för asylsökande

 برای پناهجویان  –   لطالبي اللجوء   
Vi har kurser i svenska och samhällskunskap för dig som är ny i Sverige och bor i Örebro län. Du som vill delta i våra kurser får göra ett språktest för att vi ska kunna erbjuda dig en kursplats anpassad efter dina förutsättningar. 

LÄS MER ادامه مطلب – اقرأ أكثر

Kurser för dig som är utrikesfödd

Vi erbjuder kurser och aktiviteter för dig som vill utveckla dina kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället. Vi hjälper dig att bli mer attraktiv för den svenska arbetsmarknaden. 

  • Kurser i svenska och samhällskunskap
  • Ett bra komplement till sfi
  • Om svensk arbetsmarknad

LÄS MER

Kompletterande sfi och matchning

Vi har erfarenhet av att lära ut svenska till individer som har svårt att ta sig vidare i språkutvecklingen på sfi. Vi har samarbetat med flera kommuner och bidragit till en snabbare stegförflyttning.

Vi har även erfarenhet av stöd- och matchningsinsatser för individer som står långt från arbetsmarknaden. Vi erbjuder kurser i svenska, yrkessvenska och samhällskunskap, samt förmedling av praktikplatser.

LÄS MER

Skräddarsydda kurser i svenska och samhällskunskap

Det ska vara kul att lära sig något nytt! Våra kurser i svenska och samhällskunskap anpassas efter dina förutsättningar. Kurserna rustar dig för fortsatta studier, arbete och en snabbare etablering. Vi finns på flera plaser i Örebro län och startar kontinuerligt nya kurser baserat på efterfrågan. 

LÄS MER

Vår historia

Sedan flyktingvågen 2015 har vi genomfört olika insatser för att skapa förutsättningar för asylsökande att få en bra start i Sverige och bidra till en snabbare etablering. Vårt arbete har uppmärksammats på regeringsnivå och vi har bidragit till ett nytt regelverk. 

LÄS MER