Integration

Vi står för allas lika värde och rätt till bildning och utveckling. Vi har stor erfarenhet av att rusta individer som står långt från arbetsmarknaden med kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället – vi skapar förutsättningar för integration och etablering. 

Snabbare etablering

För en snabbare etablering behövs insatser och stöd som utgår från individens kompetens och förutsättningar. Vår metod utgår från folkbildningens pedagogik som bygger på frivillighet och ett gemensamt lärande. Individen får stort utrymme och kan påverka kursens innehåll tillsammans med övriga deltagare och kursledare.

För dig som är asylsökande

 برای پناهجویان  –   لطالبي اللجوء   
Vi har gratis kurser i svenska och samhällskunskap för dig som är ny i Sverige. Du som vill delta i våra kurser får göra ett språktest för att vi ska kunna erbjuda dig en kursplats anpassad efter dina förutsättningar. 

LÄS MER ادامه مطلب – اقرأ أكثر

För dig som är utrikesfödd

Vi har verksamhet för dig som är utrikesfödd och som vill utveckla dina kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället. Vi kan hjälpa dig att bli mer attraktiv för den svenska arbetsmarknaden. 

LÄS MER

Kompletterande SFI och matchning

Vi har erfarenhet av att lära ut svenska till individer som har svårt att ta sig vidare i språkutvecklingen på SFI. Vi har samarbetat med flera kommuner och bidragit till en snabbare stegförflyttning.

Vi har även erfarenhet av stöd- och matchningsinsatser för individer som står långt från arbetsmarknaden. Vi erbjuder kurser i svenska, yrkessvenska och samhällskunskap, samt förmedling av praktikplatser.

LÄS MER

Skräddarsydda kurser

Vi erbjuder skräddarsydda kurser som rustar individen för fortsatta studier, arbete och en snabbare etablering. Vi finns på flera platser i Örebro län och startar kontinuerligt nya kurser baserat på efterfrågan. 

LÄS MER

Ett långsiktigt arbete

Sedan flyktingvågen 2015 har vi genomfört olika insatser för att skapa förutsättningar för asylsökande att få en bra start i Sverige och bidra till en snabbare etablering. Vårt arbete har uppmärksammats på regeringsnivå och vi har bidragit till ett nytt regelverk. 

LÄS MER