INTEGRATION

Vi arbetar för en snabbare etablering som sker på individens villkor. Vi har gratis kurser, studiecirklar och föreläsningar i svenska och samhällskunskap, kompletterande sfi och föräldragrupper. Vi vänder oss till asylsökande, nyanlända och utrikesfödda i Örebro län. 

Föräldragrupp för dig med barn 0–18 år

FÖRÄLDRASKAP I SVERIGE
Hur är det att vara en familj i Sverige? Vilka rättigheter och skyldigheter har man som förälder? Hur skiljer det sig från familjelivet i hemlandet? Våra föräldragrupper utgår från fem teman och deltagarnas tankar och frågor formar innehållet. Träffarna berör även forskning och Barnkonventionen

LÄS MER

Kurser i svenska för asylsökande

 برای پناهجویان  –   لطالبي اللجوء   
Vi har kurser i svenska och samhällskunskap för dig som är ny i Sverige och bor i Örebro län. Du som vill delta i våra kurser får göra ett språktest för att vi ska kunna erbjuda dig en kursplats anpassad efter dina förutsättningar. 

LÄS MER ادامه مطلب – اقرأ أكثر

För dig med svenska som andraspråk

Det ska vara kul att lära sig något nytt! Våra kurser i svenska och samhällskunskap anpassas efter dina behov rustar dig för fortsatta studier och arbete. Vi finns på flera plaser i Örebro län och startar kontinuerligt nya kurser baserat på efterfrågan. 

 • Arbetsmarknadskunskap
 • Föräldragrupper 
 • Digital kunskap

LÄS MER

Kompletterande sfi och matchning

Vi har erfarenhet av att lära ut svenska till individer som har svårt att ta sig vidare i språkutvecklingen på sfi. Vi har samarbetat med flera kommuner och bidragit till en snabbare stegförflyttning.

Vi har även erfarenhet av stöd- och matchningsinsatser för individer som står långt från arbetsmarknaden. Vi erbjuder kurser i svenska, yrkessvenska och samhällskunskap, samt förmedling av praktikplatser.

LÄS MER

Vår historia

Sedan flyktingvågen 2015 har vi genomfört olika insatser för att skapa förutsättningar för asylsökande att få en bra start i Sverige och bidra till en snabbare etablering. Vårt arbete har uppmärksammats på regeringsnivå och vi har bidragit till ett nytt regelverk. 

LÄS MER

Relaterade artiklar

 • "Tacksamhet för språkutveckling hos elever...

  Möt cirkelledaren Anastasia som berättar om den dubbla känslan vid en avslutad studiecirkel. Det kan vara svårt att säga Hej då!

  Läs mer
 • Digitala kurser i svenska, en möjlighet i en...

  Cirkelledaren Mohammed Hassan, cirkelledare, berättar om övergången till digital undervisning. Fördelar, nackdelar och tips!

  Läs mer
 • Vad tycker deltagarna?

  Lättare att prata och förstå andra som pratar svenska, nya sociala kontakter, kunskap om myndigheter med mera.

  Läs mer
 • Vår historia

  Vårt arbete inom asyl och integration går tillbaka till flyktingvågen 2015, då bidrog vi till ett nytt regelverk i Sverige!

  Läs mer