Integration

Vi står för allas lika värde och rätt till bildning och utveckling. Vi vill rusta individen så att fler kan etablera sig i Sverige. Vi finns på flera platser i Örebro län och startar kontinuerligt nya kurser baserat på efterfrågan. 

Snabbare etablering

För en snabbare etablering behövs insatser och stöd som utgår från individens kompetens och förutsättningar. Vår metod utgår från folkbildningens pedagogik som bygger på frivillighet och ett gemensamt lärande. Individen får stort utrymme och kan påverka kursens innehåll tillsammans med övriga deltagarna och kursledare.

För dig som är asylsökande

Vi har gratis kurser i svenska och samhällskunskap för dig som är ny i Sverige. Du som vill delta i våra kurser får göra ett språktest för att vi ska kunna erbjuda dig en kursplats anpassad efter dina förutsättningar. 

LÄS MER

För dig som är utrikesfödd

Vi har verksamhet för dig som är utrikesfödd och som vill utveckla dina kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället. Vi kan hjälpa dig att bli mer attraktiv för svensk arbetsmarknad. 

LÄS MER

Kompletterande SFI och matchning

Vi har erfarenhet av att lära ut svenska till individer som har svårt att ta sig vidare i språkutvecklingen på SFI. Vi har samarbetat med flertalet kommuner och bidragit till en snabbare stegförflyttning.

Vi har även erfarenhet av stöd- och matchningsinsatser för individer som står långt från arbetsmarknaden. Vi erbjuder kurser i svenska, yrkessvenska och samhällskunskap, samt förmedling av praktikplatser och verka för egen försörjning. 

LÄS MER

Ett långsiktigt arbete

Sedan flyktingvågen 2015 har vi drivit ett antal projekt för att bidra till en bra start i Sverige och en snabbare etablering. Vårt arbete har uppmärksammats på regeringsnivå och vi har bidragit till ett nytt regelverk. 

LÄS MER