Vill du bli bättre på svenska?

Vill du bli bättre på svenska och lära dig mer om det svenska samhället? Vi har kurser och studiecirklar i svenska, arbetsmarknadskunskap, föräldraskap, trafikkunskap och mycket mer. Låt SV bli din väg in i det svenska samhället!

Svenskakurs i tre nivåer

NIVÅ 1: Grundläggande kunskap i det svenska språket och om det svenska samhället.
NIVÅ 2: Vardagssvenska med fokus på konversation samt läs- och hörförståelse.
NIVÅ 3: Fördjupning med fokus på konversation kombinerat med samhällskunskap.

Individen får göra ett språktest för att erbjudas en kursplats på rätt nivå. 

LÄS MER

Arbetsmarknadskunskap

Kursen ger fördjupade kunskaper om den svenska arbetsmarknaden i syfte att skapa förutsättnngar för individen att snabbare nå egen försörjning:

  • Arbetsregler, arbetsmiljö och regelverk
  • Sociala och kulturella koder
  • Sociala och privata företag

Digital kunskap

Vi förväntas göra allt fler ärenden via digitala kanaler och plattformar. Kursen ger kunskap kring att hantera olika ärenden via dator eller smartphone: 

  • Digitala plattformar och deras funktioner
  • Kontakt med myndigheter
  • Digitalt CV och personligt brev

Motiverande insatser för arbete

Våra kurser förbereder dig för den svenska arbetsmarknaden. Hos oss kan du lära dig svenska, om det svenska samhället och/eller delta i andra aktiviteter som syftar till att stärka din självkänsla och motivation. 

  • Kurser i svenska och samhällskunskap
  • Om svensk arbetsmarknad
  • Skriva CV

LÄS MER

I samarbete med Örebro Rättighetscenter

SV Örebro län samverkar med Örebro Rättighetscenter och deras koncept ”Rättighetscirkeln”. I cirkeln får deltagarna kunskap om normer, mänskliga rättigheter och diskriminering.