Vill du bli bättre på svenska?

Vill du bli bättre på svenska och lära dig mer om det svenska samhället? Vi har kurser och studiecirklar i svenska, arbetsmarknadskunskap, föräldraskap, trafikkunskap och mycket mer. Låt SV bli din väg in i det svenska samhället!

Svenskakurs i tre nivåer

NIVÅ 1: Grundläggande kunskap i det svenska språket och om det svenska samhället.
NIVÅ 2: Vardagssvenska med fokus på konversation samt läs- och hörförståelse.
NIVÅ 3: Fördjupning med fokus på konversation kombinerat med samhällskunskap.

Individen får göra ett språktest för att erbjudas en kursplats på rätt nivå. 

LÄS MER

Arbetsmarknadskunskap

Kursen ger fördjupade kunskaper om den svenska arbetsmarknaden i syfte att skapa förutsättnngar för individen att snabbare nå egen försörjning:

  • Arbetsregler, arbetsmiljö och regelverk
  • Sociala och kulturella koder
  • Sociala och privata företag

Föräldragrupp för dig med barn 0–18 år

FÖRÄLDRASKAP I SVERIGE
Hur är det att vara en familj i Sverige? Vilka rättigheter och skyldigheter har man som förälder? Hur skiljer det sig från familjelivet i hemlandet? Våra föräldragrupper utgår från fem teman och deltagarnas tankar och frågor formar innehållet. Träffarna berör även forskning och Barnkonventionen

LÄS MER

Svenska för dig som är föräldraledig

Är du föräldraledig och vill få bättre bättre kunskaper i det svenska språket? Vi vet att det kan vara svårt att delta i undervisning när man är hemma med barn och därför erbjuder vi barnpassning under kursen.

Varmt välkommen!

Digital kunskap

Vi förväntas göra allt fler ärenden via digitala kanaler och plattformar. Kursen ger kunskap kring att hantera olika ärenden via dator eller smartphone: 

  • Digitala plattformar och deras funktioner
  • Kontakt med myndigheter
  • Digitalt CV och personligt brev

Trafikkunskap

Vi erbjuder trafikkunskap på olika språk för att underlätta för fler att ta svenskt körkort. Observera att kursen inte är knuten till någon körskola, utan ger dig möjlighet att lära dig trafikkunskap med stöd från flerspråkiga ledare. 


Motiverande insatser för arbete

Våra kurser förbereder dig för den svenska arbetsmarknaden. Hos oss kan du lära dig svenska, om det svenska samhället och/eller delta i andra aktiviteter som syftar till att stärka din självkänsla och motivation. 

  • Kurser i svenska och samhällskunskap
  • Om svensk arbetsmarknad
  • Skriva CV

LÄS MER

I samarbete med Örebro Rättighetscenter

SV Örebro län samverkar med Örebro Rättighetscenter och deras koncept ”Rättighetscirkeln”. I cirkeln får deltagarna kunskap om normer, mänskliga rättigheter och diskriminering.